Bản quyền Plesk Onyx Giá Rẻ

Cung cấp bản quyền đối với Web Host Edition VPS + Dedicate Server chỉ : 900.000đ/Năm : đăng ký 

Web Host Edition VPS + Dedicate Server

Build and grow your
hosting business on Plesk
Unlimited domains
WordPress Toolkit
Subscription Management
Account Management
Reseller Management

Cung Bản quyền Parallels Plesk Giá Rẻ Phần mềm quản lý máy chủ và ảo hóa linux/windows

Parallels Plesk dành cho VPS bản quyền từ website Plesk.com

01 tháng 03 tháng 06 tháng 12 tháng Đăng ký ngay
Web Admin Edition (10 Domains) 230.000 VNĐ 690.000 VNĐ 1.380.000 VNĐ 2.760.000 VNĐ Đặt mua
Web Pro Edition (30 Domains) 345.000 VNĐ 1.035.000 VNĐ 2.070.000 VNĐ 4.140.000 VNĐ Đặt mua
Web Host Edition (Unlimited Domains) 575.000 VNĐ 1.725.000 VNĐ 3.450.000 VNĐ 6.900.000 VNĐ Đặt mua
Web Pro Edition with CloudLinux 575.000 VNĐ 1.725.000 VNĐ 3.450.000 VNĐ 6.900.000 VNĐ Đặt mua
Web Host Edition with CloudLinux 805.000 VNĐ 2.415.000 VNĐ 4.830.000 VNĐ 9.660.000 VNĐ Đặt mua
Plesk Power Pack 144.000 VNĐ 432.000 VNĐ 864.000 VNĐ 1.728.000 VNĐ Đặt mua

Parallels Plesk dành cho Dedicated Server .

01 tháng 03 tháng 06 tháng 12 tháng Đăng ký ngay
Web Admin Edition (10 Domains) 230.000 VNĐ 690.000 VNĐ 1.380.000 VNĐ 2.760.000 VNĐ Đặt mua
Web Pro Edition (30 Domains) 345.000 VNĐ 1.035.000 VNĐ 2.070.000 VNĐ 4.140.000 VNĐ Đặt mua
Web Host Edition (Unlimited Domains) 1.035.000 VNĐ 3.105.000 VNĐ 6.210.000 VNĐ 12.420.000 VNĐ Đặt mua
Web Pro Edition with CloudLinux 575.000 VNĐ 1.725.000 VNĐ 3.450.000 VNĐ 6.900.000 VNĐ Đặt mua
Web Host Edition with CloudLinux 1.265.000 VNĐ 3.795.000 VNĐ 7.590.000 VNĐ 15.180.000 VNĐ Đặt mua
(*) Plesk Power Pack 345.000 VNĐ 1.035.000 VNĐ 2.070.000 VNĐ 4.140.000 VNĐ Đặt mua
(*) • Application pack: Cho phép người quản trị thêm, triển khai, cấu hình và gỡ bỏ các ứng dụng thuộc bất kỳ domain nào ngay trên hệ thống
• SpamAssassin: phần mềm chống thư rác
• HelpDesk: hệ thống hỗ trợ người dùng đa cấp
• Tomcat: Hỗ trợ làm việc với các ứng dụng web JSP
• ColdFusion: hỗ trợ làm việc với các ứng dụng web đòi hỏi ColdFusion (yêu cầu Adobe ColdFusion đã được cài đặt sẵn trên máy chủ)
• MS SQL Server (Windows): hỗ trợ làm việc với cơ sở dữ liệu MS SQL
• PostgreSQL và phpPgAdmin (Linux): cho phép truy cập từ xa đến cơ sở dữ liệu PostgreSQL thông qua giao diện web phpPgAdmin