Bang Wyoming của Hoa Kỳ giới thiệu dự luật phân loại tiền điện tử

Một dự luật để làm rõ việc phân loại tiền điện tử đã được giới thiệu ở bang Wyoming của Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 1, theo trang web chính thức của cơ quan lập pháp tiểu bang.

Dự luật đặt tài sản tiền điện tử thành ba loại: tài sản tiêu dùng kỹ thuật số, chứng khoán kỹ thuật số và tiền ảo. Dự luật xác định các tài sản thuộc bất kỳ loại nào trong ba loại này là tài sản cá nhân vô hình và cấp cho các loại tiền ảo được đối xử giống như tiền pháp định.

Dự luật được đề xuất cũng ủy quyền cho các ngân hàng để cung cấp dịch vụ ký quỹ cho các tài sản kỹ thuật số phù hợp với phần này khi cung cấp thông báo bằng văn bản sáu mươi ngày cho ủy viên.

Dự thảo luật cũng cho phép các ngân hàng đóng vai trò là người giám sát đủ điều kiện theo các quy định do Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đưa ra.

Gần đây, bang Wyoming đã chứng kiến ​​sự gia tăng về luật pháp liên quan đến blockchain và tiền điện tử vào hệ thống pháp lý của mình. Như chúng tôi gần đây đã báo cáo, một dự luật cho phép các tập đoàn phát hành các token dựa trên blockchain đại diện cho các cổ phiếu đã được giới thiệu ở bang Utah vào ngày 16 tháng 1.

Ngoài ra, tin tức gần đây cho rằng bang Wyoming đã thông qua hai dự luật nhà mới nhằm thúc đẩy môi trường pháp lý có lợi cho việc đổi mới tiền điện tử và đổi mới blockchain.

Ở cấp độ địa phương, chính quyền cũng đã thể hiện sự quan tâm đến việc triển khai công nghệ blockchain cho chính quyền chính phủ. Vào tháng 12, hạt Teton của bang Wyoming đã công bố một quan hệ đối tác mới với nhà bán lẻ trực tuyến Overstock nhắm vào các hồ sơ đất đai.

Xem thệm: Bang Utah của Mỹ thông qua hai dự luật về tiền mã hóa và thúc đẩy Blockchain

Đại học Bahrain (UOB) sẽ cấp bằng tốt nghiệp trên Blockchain

Theo: onet.vn/Cointelegraph