Bitcoin và tiền mật mã sẽ giúp ích cho nhiều quốc gia

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC, Chris Giancarlo, Giám đốc Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ [CFTC] đã đưa ra quan điểm của mình về Bitcoin [BTC], tương lai của tiền mật mã và tác động của các cổ phiếu như Tilray.

Các vấn đề chính được nêu bởi Chủ tịch CFTC xoay quanh các bước quy định được thực hiện bởi các chính phủ khác nhau về việc sử dụng crypto. Giancarlo nói rằng CFTC đã rất tập trung vào các hoạt động gian lận và thao túng tài chính. Ông thậm chí còn trích dẫn “chiến thắng” của CFTC khi Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận Massachusetts phán quyết rằng tiền mật mã nằm trong định nghĩa “hàng hóa” theo Đạo luật Trao đổi hàng hóa.

Cuộc thảo luận cũng đề cập đến cách thị trường nước ngoài đã vượt qua Hoa Kỳ về việc chấp nhận tiền mật mã hàng loạt. Giancarlo nói rằng Hoa Kỳ là một ứng cử viên hàng đầu trong ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số và việc thực hiện các hợp đồng tương lai Bitcoin đã tạo ra một tác động sâu sắc lên thị trường. Ông cũng nói thêm rằng điểm mấu chốt là phải có một cách tiếp cận chu đáo và thông minh để tạo ra các nguyên tắc mang tính hướng dẫn trong thị trường.

Chủ tịch cũng làm sáng tỏ về sự khác biệt giữa CFTC và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch [SEC]. Giancarlo nói rằng CFTC giải quyết các vấn đề hợp đồng tương lai tiền mật mã, tập trung vào lĩnh vực bán lẻ. Theo ông, CFTC xử lý các rủi ro chuyển khoản trong khi SEC không có chức năng này. Đối tượng và khách thể của SEC chủ yếu quản lý là khu vực thể chế và chứng khoán.

Chris Giancarlo tiếp tục tuyên bố rằng trong tương lai, có lẽ 10 năm trở lại, tiền mật mã có thể trở nên phổ biến. Ông ta nói:

“Tiền mật mã vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển. Trong tương lai, đồng tiền của một số quốc gia sẽ rớt giá. Các đồng mật mã có thể không thách thức đồng đô la nhưng chúng chắc chắn sẽ giúp rất nhiều nền kinh tế không ổn định. ”

Ông thậm chí còn tuyên bố rằng trong tương lai gần, các cổ phiếu cần sa có thể là một sản phẩm hợp pháp nằm trong phạm vi quản lý của CFTC. Cuộc thảo luận này liên quan đến sự tăng trưởng mạnh mẽ của các cổ phiếu cần sa như Tilray.

Theo onet.vn.vn/Ambcrypto

Xem thêm: Bitcoin vẫn còn ở giai đoạn non trẻ: Nếu bạn giữ 0,28 BTC, bạn là một phần của 1%