Bitfinex cho mở lại đăng ký tài khoản mới với điều kiện phải có vốn tối thiểu 10.000 USD

Ngày 12/01/2018 Sàn giao dịch hàng đầu thế giơi Bitfinex thông cáo báo chí cho mở lại tài khoản đăng ký mới sau hơn 10 ngày tạm ngưng dịch vụ.

Thông cáo báo chí từ sàn Bittrex. Ảnh onet.vn.vn

Bitfinex nhấn mạnh tầm quan trọng, giá trị cốt lõi của họ là đem lại sự chuyên nghiệp để phục vụ tốt nhất cho các Nhà đầu tư trên sàn. Kể từ 12/01/2018, người mở tài khoản mới phải có vốn tối thiểu 10.000 USD mới được kích hoạt tài khoản hoàn toàn. Các tài khoản đã được kích hoạt sẽ không bị ảnh hưởng bởi quyết định mới này.
Trong những ngày đầu năm 2018 thị trường Crypto bùng nổ, các sàn giao dịch quá tải. Ba sàn giao dịch hàng đầu thế giới là Bitfinex, Bittrex, Binance phải tạm thời đóng cửa dịch vụ đăng ký mới. Sàn Binance đã mở lại dịch vụ vào ngày 08/01/2018 với kỷ lục 240.000 lượt/1h. Sau hôm nay thì sàn Bittrex là sàn còn lại chưa cho đăng ký mới. Cả ba sàn này đều có trụ sở chính tại Hongkong.

CoinVx sẽ cập nhập thông tin nhanh nhất khi sàn Bittrex mở lại đăng ký mới cho các nhà đầu tư. Hãy theo dõi chúng tôi!

Xem thêm: Vô tiền khoáng hậu Binance lập kỷ lục số người đăng ký sau 1h mở lại dịch vụ

Hướng Dẫn Đăng Ký Và Tạo Ví Trên Sàn Giao Dịch Bitfinex

Tiger Thông