Blockchain cải thiện quy trình KYC cho doanh nghiệp

Thấu hiểu khách hàng là một sứ mệnh khó khăn đối với các tổ chức tài chính cũng như các loại hình doanh nghiệp khác.

Đó là quá trình xác định, xác minh và lưu trữ dữ liệu, giúp các công ty thấu hiểu khách hàng của họ và thu thập thông tin cơ bản để duy trì mối quan hệ lâu dài, ổn định và có lợi với khách hàng. Quá trình này khá phiền phức cho cả đôi bên, chưa kể đến những yêu cầu về quy định, truy vấn liên tục và khó khăn trong việc chia sẻ tài liệu. Sự phát triển của thị trường thứ cấp và thương mại xuyên biên giới càng khiến cho quá trình KYC (Knowing Your Customer) trở nên bất khả thi với chi phí cao. KYC ở đây thể hiện giải pháp xác minh danh tính khách hàng tuân thủ đầy đủ quy định FCRM (KYC-AML): Quản lý nguy cơ tội phạm tài chính với KYC và AML.

Quy định ngày càng thắt chặt, tư duy ngày càng cạnh tranh của các tổ chức tài chính cùng với mối liên kết giữa “thấu hiểu khách hàng” và nhu cầu “sở hữu khách hàng, không chia sẻ khách cho ai” đã xây dựng một cách tiếp cận biệt lập với KYC. Đa số doanh nghiệp lớn đều cho rằng nên tiến hành nội bộ hơn là tin cậy vào trung tâm thanh toán bù trừ chẳng hạn.

Giải pháp phân quyền

Công nghệ Blockchain có thể xây dựng mô hình kinh doanh xoay quanh một mạng lưới dữ liệu ngang cấp đáng tin cậy. Trong giải pháp blockchain KYC, lịch sử dữ liệu được xác nhận và bổ sung vào mạng lưới theo quy tắc đồng thuận, do đó các bên có thể tin tưởng dữ liệu đó dựa trên các điều khoản được thiết lập trong mạng lưới.

Tính bất biến của mạng lưới này biến nó trở thành “cơ sở dữ liệu hồ sơ” cho dữ liệu KYC. Cơ sở dữ liệu này sẽ xác định khách hàng phù hợp. Khách hàng không thích hợp buộc phải rời khỏi mạng lưới do trở ngại về quy định của chính phủ… Chuỗi dữ liệu phân quyền đáng tin cậy giúp doanh nghiệp hướng đến nhiều người dùng hơn.

Những mối quan tâm khác

Giải pháp blockchain KYC phải xác định khách hàng, mối quan hệ, hoạt động và dữ liệu cần thiết.. Để chi trả chi phí điều tra và thiết lập nền tảng khách hàng, cần đến hệ sinh thái dựa trên token. Qua thời gian, chi phí được phân phối đến giữa những người sử dụng dữ liệu khách hàng của mạng. Người gia nhập mạng đầu tiên (first mover) sẽ không phải chịu toàn bộ chi phí và người dùng khác sẽ chi trả cổ phần để sử dụng dữ liệu đã xác thực. Thiết kế này đảm bảo tất cả các bên cùng làm việc hướng đến một mục tiêu chung: biết càng nhiều về khách hàng càng tốt để hạ thấp mọi rủi ro về khách hàng.

Công nghệ phát triển hình thành các mô hình kinh doanh mới. Việc theo dõi và nắm bắt khách hàng trong kinh doanh cũng cần thay đổi.

Không chỉ là cơn sốt Blockchain

Mô hình KYC như “Preventor” được xây dựng trên mạng lưới cộng tác viên làm nhiệm vụ khởi tạo và duy trì whitelist KYC hoặc chuỗi chia sẻ “Khách hàng thân quen”. Nó giúp tăng hiểu biết về khách hàng và giảm chi phí quy trình KYC.

Dưới đây là những điểm bạn cần suy xét để xác định đâu là giải pháp blockchain tốt cho bạn:

  • Nó giúp giải quyết vấn đề có thực trước mắt chứ không phải vấn đề quá vĩ mô.
  • Blockchain là phương tiện giải quyết vấn đề của doanh nghiệp chứ không phải phương diện nào khác của giái pháp đó.
  • Token và các tính năng khác của giải pháp.
  • Chỉ nên sử dụng Blockchain, Bitcoin, tiền mật mã để phục vụ nhu cầu thực sự cần thiết cho mô hình kinh doanh của bạn.

Theo onet.vn/Hackernoon.

Công nghệ Blockchain là gì? Tại sao lại sử dụng công nghệ Blockchain?