Blog

Bồi hoàn kinh phí nếu không hoàn thành đề tài

Dịch vụ Hosting Vps giá rẻ

VPS Việt Nam giá rẻ, cấu hình mạnh, ổn định. Được đặt tại Datacenter FPT. Giá chỉ từ 50k cùng nhiều phần quà hấp dẫn Nâng cấp dễ dàng, không tốn thêm phí Cam kết hoàn tiền ngay nếu không hài lòng . Đăng Ký : vps giá rẻ Ngay.
Follow Me
profile

Bộ Tài chính và Bộ Khoa học – công nghệ vừa ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Điểm mới của thông tư này là qui định chế tài đối với các tổ chức và cá nhân không hoàn thành đề tài, dự án. Họ phải hoàn trả toàn bộ số kinh phí chưa sử dụng và tối thiểu không thấp hơn 30% số kinh phí đã sử dụng (nếu do nguyên nhân chủ quan), hoặc tối đa không quá 10% (nếu do nguyên nhân khách quan). Tổ chức và cá nhân chủ trì phải đồng chịu trách nhiệm về sự cố này với tỉ lệ ngang nhau (50/50).

Việc giao khoán kinh phí này không chỉ nhằm mục tiêu tăng quyền tự chủ của cá nhân chủ trì đề tài, dự án về tài chính mà còn giao quyền tự chịu trách nhiệm đối với kết quả, sản phẩm của đề tài, dự án.

 

]]>