Cơ quan quản lý thị trường Philippines trì hoãn việc ban hành các quy định ICO

Theo Philippines Star báo cáo thì các nhà quản lý ở Philippines đã hoãn việc ban hành các quy tắc cuối cùng về ICO đến giữa tháng 01.

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Philippines dự kiến sẽ ban hành các quy định ICO vào cuối năm ngoái nhưng hiện tại nó đã bị hoãn lại chưa có hạn chót. Việc trì hoãn được đưa ra sau khi các bên liên quan khác nhau yêu cầu thêm thời gian để cho phép họ làm quen với dự thảo quy định ICO. Ý kiến công chúng sẽ tiếp tục được cơ quan quản lý tiếp nhận cho đến giữa tháng này.

Các dự thảo ICO được đưa ra bởi Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch vào tháng 8 năm ngoái. Điều này đã được báo hiệu hơn bảy tháng trước bởi cơ quan quản lý, như CCN đã báo cáo vào đầu năm 2018.

Vào thời điểm đó, ủy viên của SEC, Emilio Aquino, đã chỉ ra rằng các quy tắc đang được soạn thảo với quan điểm bảo vệ các nhà đầu tư khỏi gian lận trong khi đảm bảo rằng họ không cản trở sự đổi mới.

Yêu cầu đăng ký

Trong số các yêu cầu, các quy tắc dự thảo yêu cầu các công ty tiến hành ICO phải đăng ký với SEC trước khi bắt đầu pre-sale. Ngoài ra, các quy tắc dự thảo yêu cầu tất cả các ICO được thực hiện bởi các công ty Philippines hoặc trong lãnh thổ nước này cần phải được đánh giá bởi SEC với quan điểm xác định liệu chúng có phải là token chứng khoán hay không:

“Nếu [SEC] nhận thấy rằng các token thực sự là token chứng khoán và nếu ICO không rơi vào trường hợp miễn trừ đăng ký được cung cấp theo quy tắc hoặc được thực hiện thông qua cổng thông tin cộng đồng theo quy tắc được đề xuất để gây quỹ cộng đồng thì nhà phát hành phải đăng ký cácc token chứng khoán trước khi bắt đầu pre-sale.

Các quy định dự thảo cũng yêu cầu các công ty Philippines tiến hành ICO phải hợp nhất trong khi các công ty nước ngoài phải duy trì một văn phòng chi nhánh tại quốc gia Đông Nam Á này.

Thỏa thuận ký quỹ

Với các quy tắc dự thảo của SEC, nhằm bảo vệ các nhà đầu tư, cơ quan quản lý cũng dự định đảm bảo rằng tiền thu được từ ICO được giữ với một cơ quan ký quỹ độc lập. Theo SEC, thỏa thuận ký quỹ cần đảm bảo rằng việc rút tiền thu được từ ICO chỉ xảy ra khi hoàn thành hai điều kiện:

“…(1) số tiền thu được nói trên sẽ chỉ được rút khi nhà phát hành xuất trình báo cáo tiến độ công việc và (2) cơ quan ký quỹ sẽ trả lại số tiền đã nói cho nhà đầu tư trong trường hợp không đạt được soft cap của dự án hoặc trong trường hợp nhà phát hành bỏ dở dự án trước khi hoàn thành”.

Theo: onet.vn/ccn