Công nghệ Blockchain là gì?

Bitcoin hoạt động dựa trên cuốn sổ cái được gọi là Blockchain. Blockchain có lẽ là minh chứng của cuộc cách mạng số tuyệt vời nhất. Vô số ngành công nghiệp và các dịch vụ tài chính hay thậm chí lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang cân nhắc sử dụng hệ thống này. Vậy câu hỏi là: Blockchain là gì?
Sức mạnh của công nghệ blockchain nằm ở khả năng chia sẻ thông tin của nó. Về bản chất, nó chia sẻ thông tin thông qua các máy tính cá nhân hoặc node để xây dựng nên hệ thống. Do đó, thuật ngữ block chain thường được hiểu là công nghệ sổ cái ngang hàng. Dữ liệu blockchain không được giữ ở một địa điểm nhất định và không bị phụ thuộc vào một tổ chức đơn lẻ nào cả. Thực tế, nó được kiểm soát bởi hàng loạt, hàng ngàn máy tính cùng một lúc.
Mạng lưới blockchain sẽ tự động xác thực vào các thời điểm khác nhau, tạo nên hệ thống kiểm kê tự động để đảm bảo độ chính xác của dữ liệu. Nhóm dữ liệu này được gọi là “blocks”. Blocks được xâu chuỗi với nhau, với những mảnh ghép dữ liệu được chon giấu và rất khó kiểm soát. Để trao đổi bất cứ mảnh ghép dữ liệu nào trong chuỗi blockchain, bạn cần có một máy tính giải thuật toán thật khỏe.
Một điểm yếu chí mạng của blockchain là khi đem so sánh nó với các loại dữ liệu khác, blockchain cần các máy tính làm việc lien tục ở nhiều nơi để duy trì nguồn hoạt động.
Blockchain và bitcoin đều được xem là con đẻ của Satoshi Nakamoto. Nhưng trên thực tế, cuốn sổ cái chung ngang hàng không phải là mới vì năm 1976, người ta đã bắt đầu nghĩ đến cuốn sổ cái ngang hàng trong tài liệu nghiên cứu “Những định hướng mới trong lĩnh vực tiền số hóa”. Tuy nhiên, rất nhiều năm sau đó, ý tưởng này vẫn mang tính thiếu bảo mật và phức tạp cho đến khi bitcoin ra đời – đi cùng với sự bảo mật công nghệ và tác dụng chia sẻ.
Hiện nay, các cách thức mới để sử dụng blockchain đang được khai thác bởi các ông lớn như Microsoft và Deloitte. Họ tin rằng khả năng phân bố dàn trải và xác thực dễ dàng của blockchain sẽ giúp tạo ra thứ gì đó vượt qua cả tiền số hóa.
Không ai biết trong tương lai, công nghệ blockchain sẽ đưa nhân loại đến đâu, nhưng dựa vào tình hình hiện tại, ta có thể tin rằng nó sẽ được khai thác rộng rãi hơn nữa.

Có rất nhiều lĩnh vực đã và đang áp dụng công nghệ Blockchain vào như AI, Y tế, Giáo dục, kế toán..