Đại học Phục Đán Trung Quốc ra mắt trung tâm nghiên cứu Blockchain tại Thượng Hải

Một trong những trường đại học tốt nhất ở Trung Quốc, Đại học Phục Đán tại Thượng Hải, đã mở một trung tâm nghiên cứu blockchain, theo một thông báo được công bố vào ngày 15 tháng 2.

Theo thông báo, Đại học Phục Đán đã thành lập Trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật blockchain Thượng Hải phối hợp với Công ty bảo hiểm tài sản trực tuyến Zhongan và Công ty công nghệ thông tin Thượng Hải Zhongren.

Trung tâm sẽ cố tình thực hiện nghiên cứu cơ bản về công nghệ blockchain, thể hiện ứng dụng của mình, cũng như cung cấp đào tạo tài năng liên quan. Việc thành lập Trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật blockchain Thượng Hải sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển và tăng trưởng của ngành công nghiệp blockchain ở Thượng Hải và có ý định tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nền kinh tế Thượng Hải.

Các trường đại học khác của Trung Quốc cũng đã tích hợp blockchain vào các chương trình học bổng của họ. Vào tháng 1, hợp tác với Ripple, Viện nghiên cứu Fintech tại Đại học Thanh Hoa đã công bố Chương trình học bổng nghiên cứu công nghệ Blockchain (BRSP). Chương trình này dự định sẽ tập hợp những sinh viên tốt nghiệp tốt nhất ở Trung Quốc vào năm 2019 để nghiên cứu các quy định blockchain toàn cầu và phát triển ngành công nghiệp.

Đầu tháng này, Viện Nghiên cứu Fintech Trung Quốc tại Đại học Thanh Hoa đã tham gia “Sáng kiến ​​nghiên cứu Blockchain của Đại học toàn cầu Ripple (UBRI)” – được ra mắt vào tháng 6 năm 2018 – hỗ trợ nghiên cứu học thuật, phát triển kỹ thuật và đổi mới kỹ thuật số trong blockchain, tiền điện tử và thanh toán kỹ thuật số.

Đại học Phục Đán là một đại học có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc. Thành lập năm 1905 không lâu trước khi nhà Thanh sụp đổ, đại học Phục Đán là một trong những đại học hiện đại đầu tiên của Trung Quốc, cho đến nay đây vẫn là một trong những đại học hàng đầu tại đất nước này.

Trung Quốc: Đẩy mạnh ứng dụng Blockchain trong lĩnh vực tài chính nông nghiệp

Quan điểm của các nhà kinh tế Trung Quốc về tương lai của Blockchain và tiền mã hóa

Bảng xếp hạng Blockchain của Trung Quốc (CCID) : EOS số 1, Ethereum số 2 và Bitcoin thứ 15