Dịch vụ tư vấn thủ tục khiếu nại về thuế

Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại Chi cục Thuế

+ Gửi qua đường bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Văn bản khiếu nại của NNT

– Các tài liệu kèm theo (là các văn bản, quyết định hành chính của cơ quan thuế có liên quan)

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

.

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:  

– Thời hạn giải quyết:

Thời hạn, thủ tục khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Cụ thể:

– Thời hạn giải quyết không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với các vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày;

– Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, thời hạn giải quyết lần đầu không quá 45 ngày, đối với các vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế

+ Cơ quan phối hợp (nếu có):

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính  hoặc Thông báo (Thông báo giải trình bổ sung hồ sơ; Thông báo không thuộc trường hợp được giải quyết khiếu nại).

– Lệ phí (nếu có):

– Tên mẫu đơn, mẫu tkhai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a)

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

+ Thông tư số 60/2008/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

PHÒNG TÀI CHÍNH/KẾ TOÁN – onet.vn ;

———————————————-
THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật về thuế;
2.Tư vấn đăng ký chất lượng hàng hóa;
3. Dịch vụ kê khai báo cáo thuế hàng tháng;
4. Kế toán thuế cho doanh nghiệp mới thành lập;
5. Tư vấn pháp luật thương mại quốc tế và thuế;
6. Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên;
7. Dịch vụ kế toán thuế thường xuyên cho doanh nghiệp;

8. Luật sư tư vấn pháp luật Tài Chính, Thuế và Ngân Hàng;

 

]]>