Đo độ cay của tương ớt bằng ống nano

Các nhà hóa học Oxford đã phát hiện ra một cách sử dụng ống nano cacbon để kiểm tra độ cay của tương ớt. Công nghệ này có thể sớm phổ biến một cách thương mại như là một cảm biến dùng một lần để sử dụng trong công nghệ thực phẩm. 

Dùng một lần trong nhà bếp: Ống nano.

Giáo sư Richard Compton và nhóm nghiên cứu của ông tại trường đại học Oxford đã phát triển một kỹ thuật nhạy cảm để đo mức độ của chất cay capsaicinoids, chất làm cho ớt cay. Các nhà khoa học công bố các phát hiện của mình trong Tạp chí của Hiệp Hội Hoá Học Hoàng Gia The Analyst. Quy trình công nghệ hiện tại là sử dụng một nhóm những người kiểm tra, và vì vậy mang tính chủ quan rất cao. Phương pháp mới này chắc chắn xác định mức độ chính xác của chất capsaicinoids, và không những nhanh hơn và rẻ hơn những người nếm mà còn đáng tin cậy hơn trong tiêu chuẩn thực phẩm; việc kiểm tra có thể thực hiện nhanh chóng trên dây chuyền sản xuất. Phương pháp Scoville bao gồm việc pha loãng một mẫu tương ớt cho đến khi 5 người kiểm tra không thấy cay nữa thì mức độ pha loãng sẽ được dùng để xác định độ cay của ớt và được gọi là độ Scoville. Ớt Jalapeño khá cay có nồng độ cay từ 2500 đến 8000 Scoville trong khi ớt cay nhất trên thế giới, ‘Naga Jolokia’, đạt nồng độ 1.000.000 Scoville. Trong phương pháp của Compton, chất capsaicinoids được hấp thụ lên các điện cực của một ống nano cacbon đa thành (MWCNT). Sau đó, nhóm nghiên cứu đo đạc sự thay đổi hiện tại khi chất capsaicinoids bị ôxi hóa bởi phản ứng điện hoá học, và kết quả này có thể chuyển sang đơn vị Scoville. Kỹ thuật này được gọi tên là adsorptive stripping voltammetry (ASV) (phương pháp von-ampe hấp thụ) và là phương pháp điện hóa học khá đơn giản. Giáo sư Compton đã đăng ký bằng sáng chế cho công nghệ này và công ty chuyển gia công nghệ của trường đại học Oxford là ISIS Innovation đang chủ động tìm kiếm người tài trợ để thương mại học kỹ thuật này.

]]>