Chưa được phân loại

Download Windows Server 2019

Windows Server 2019 là một hệ điều hành dành cho máy chủ đang được Microsoft phát triển như là một phần của họ các hệ điều hành Windows...

Written by admin · 28 sec read >

download-windows-server-2019

Windows Server 2019 là một hệ điều hành dành cho máy chủ đang được Microsoft phát triển như là một phần của họ các hệ điều hành Windows NT. Được phát hành vào quý 4 năm 2018

Retail Edition Disk

Mirror 1: en_windows_server_2019_x64_dvd_3c2cf1202.iso

Mirror 2: en_windows_server_2019_x64_dvd_3c2cf1202.iso

Filesize: 4.24 GB

SHA1: 24f7c459f3612df82205a45fdb68ca9f96bc5d80

MD5: 37c51cc09182237ae2c30c9d8ce3c41e

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *