Ether là gì ?

Ether là gì ?

Ether là yếu tố không thể thiếu của mạng blockchain Ethereum hoạt động như nhiên liệu của mạng, giữ cho nó nhanh nhẹn và hoạt động. Mặc dù nhiều người tin rằng ether là tiền tệ kỹ thuật số bản địa của Ethereum, nó hoạt động như một phương tiện khuyến khích hoặc hình thức thanh toán cho những người tham gia mạng để thực hiện các hoạt động được yêu cầu của họ trên mạng.

Tổng quan về  Ether (ETH)

Mạng Ethereum hỗ trợ xây dựng và chạy các ứng dụng kỹ thuật số, phi tập trung (dApps) cho doanh nghiệp và cá nhân. Nhà phát triển xây dựng ứng dụng Ethereum có thể cần phải trả phí để lưu trữ và thực thi các ứng dụng trên mạng Ethereum và người dùng sử dụng các ứng dụng đó có thể phải trả tiền để sử dụng ứng dụng. Ether hoạt động như một phương tiện để cho phép thanh toán như vậy. Một nhà phát triển xây dựng một ứng dụng sử dụng tài nguyên mạng tối thiểu sẽ trả ít tiền hơn so với người xây dựng các ứng dụng tài nguyên cao.

Ether là nhiên liệu của Ethereum

Về cơ bản, phương pháp này của ether bắt chước hoạt động của nhiên liệu, chứ không phải là tiền tệ. Một động cơ không hiệu quả sẽ cần nhiều nhiên liệu hơn, trong khi một động cơ (ứng dụng) hiệu quả sẽ tiêu thụ ít nhiên liệu ether hơn. Việc sử dụng ether trên mạng Ethereum hoặc trong một ứng dụng phi tập trung phụ thuộc vào lượng sức mạnh tính toán và thời gian cần thiết cho một quy trình, yêu cầu hoặc giao dịch cụ thể. Ứng dụng càng cần nhiều sức mạnh tính toán và thời gian, phí ether sẽ được tính cho hành động được hoàn thành càng cao. Cơ chế này hoàn toàn khác với hoạt động của một loại tiền điện tử tiêu chuẩn.

Ether thực hiện các giao dịch và sử dụng ứng dụng và hợp đồng thông minh như vậy trên mạng Ethereum, giúp người tham gia mạng dễ dàng hơn trong việc xây dựng, lưu trữ, thực thi và sử dụng ứng dụng, đồng thời trả tiền và nhận thưởng trong hệ sinh thái Ethereum.

Ether có nguồn cung hạn chế ở mức 18 triệu ether mỗi năm. Theo thỏa thuận trong buổi bán trước năm 2014, 60 triệu ether đã được tạo ra và phân bổ cho những người đóng góp của presale, và 12 triệu khác được tạo ra cho quỹ phát triển liên quan đến những người đóng góp và phát triển ban đầu và Ethereum Foundation. Hiện tại, 5 ete được tạo ra mỗi khối (khoảng 15 giây) và được phân bổ cho công cụ khai thác khối. Khoảng 2-3 ete đôi khi được gửi đến một người khai thác khác nếu họ cũng có thể tìm ra giải pháp nhưng khối tiếp theo không được bao gồm. Phần thưởng như vậy thường được gọi là phần thưởng khối chú.

Ether có thể được khai thác bằng cách tạo một khối mới và thêm nó vào blockchain. Trung bình, một khối mới được thêm vào blockchain cứ sau 15 giây và người khai thác đã tạo ra khối mới được thưởng 3 ete. Ether hỗ trợ khai thác dựa trên CPU và GPU. Hiện tại, Ethereum đang trong giai đoạn chuyển sang thuật toán Proof of Stake, và mọi người sẽ không thể đào được Ether nữa.

Xem thêm: Gwei là gì ? Gas là gì ?

Wei là gì ? 1 ETH bằng bao nhiêu Wei

Ethereum là gì? Có nên đầu tư vào đồng tiền Ethereum?

Ethereum vs Bitcoin: Điểm khác biệt giữa chúng là gì?