Google sử dụng blockchain để đảm bảo thông tin kiểm toán ? 

Bản đăng ký, do Cục thương hiệu và bản quyền sáng chế Hoa Kỳ phát hành (U.S. Patent and Trademark Office) và được đệ trình vào tháng 9 năm 2017, đề xuất sử dụng blockchain để tạo ra một bản ghi “chống can thiệp” có thể lưu trữ chữ ký, xác minh rằng thông tin được lưu trữ bởi hệ thống không bị thay đổi hoặc cung cấp rõ ràng con đường để tìm thấy những thông tin nào đã được thay đổi và khi nào.

Ứng dụng mô tả sử dụng hai blockchains, cái thứ nhất được gọi là “blockchain mục tiêu”, có chứa “chữ ký đầu tiên.” Cái thứ hai là Blockchain riêng biệt sẽ lưu trữ dữ liệu được xác minh bằng chữ ký.

Công ty tiếp tục giải thích:

Phương pháp này có thể bao gồm, bằng thiết bị điện tử, thêm một khối mới vào blockchain mục tiêu, bằng cách liên kết khối mới này với khối hiện tại và khối của blockchain thứ hai được xác định bằng cách tạo ra một chữ ký cho khối mới, dựa trên chữ ký đầu tiên và chữ ký thứ hai, sau đó kết hợp chữ ký với khối mới. Blockchain mục tiêu và blockchain thứ hai có thể là một phần của mạng lưới khối.”

Ứng dụng lưu ý rằng blockchain có thể dựa trên nhiều không gian lưu trữ dữ liệu, hoặc toàn bộ chuỗi có thể được lưu trữ trên một thiết bị.

Theo Bloomberg, gã khổng lồ tìm kiếm đang phát triển dịch vụ tin tức được mô tả như một nền tảng “liên quan đến blockchain” để hỗ trợ kinh doanh đám mây của mình.

Trích dẫn nguồn tin dấu tên, Bloomberg cho biết gã khổng lồ công nghệ đang xem xét một sổ cái phân phối có thể lưu trữ lịch sử giao dịch. Tuy nhiên, chưa rõ khi nào một dự án như vậy sẽ được thương mại hóa.

Người phát ngôn của Google chia sẻ với Bloomberg rằng “còn quá sớm để chúng tôi suy đoán về bất kỳ việc sử dụng hoặc kế hoạch có thể có”.

Ông Sridhar Ramaswamy, phó chủ tịch cấp cao của Google về quảng cáo và thương mại, cho biết công ty đã có một nhóm nghiên cứu nội bộ xem xét ứng dụng công nghệ này.

Theo onet.vn/ Coindesk