Blog

How to KVM, QEMU start or stop virtual machine from command line (CLI)

KVM or Kernel Based Virtual Machine is a popular virtualization technology. It allows you to run virtual guest machines over a host machine.
To start or stop virtual machines created on head-less servers you have to use the CLI or command line interface. There are more than one option, but we will see just one.
We will use virsh, which is based on libvirt.

A toolkit to interact with the virtualization capabilities of recent versions of Linux (and other OSes), see our project goals for details.

First check which virtual machines are available:

virsh list --all

In my case the output is:

 Id  Name              State
----------------------------------------------------
 -   ubuntu-desktop         shut off
 -   ubuntu-server         shut off

I will start the ubuntu-server virtual machine:

virsh start ubuntu-server

The output is:

Domain ubuntu-server started

To shut it down, just enter.

virsh shutdown ubuntu-server

permalink


If you enjoyed the article, please share it

Related posts

Sơn 'cận' – Nhà sáng chế 'nông dân'

admin

La nhân bản đua với la tự nhiên

admin

Bão năm nay có thể khốc hại hơn

admin

Cá heo trắng xuất hiện tại biển Đồ Sơn

admin

Đêm nay, đừng bỏ lỡ cơ hội ngắm ảo giác trăng to

admin

Ba cơn bão cùng lúc đe dọa Trung Quốc

admin

Người dân Barbados đả kích sự kiện khám phá ra loài rắn nhỏ nhất thế giới

admin

Năm 2009: Nguồn cá ngừ có thể giảm 37% do Trái đất ấm lên

admin

Trao giải “Thương hiệu và sản phẩm uy tín”

admin

Leave a Comment