Blog

How to Start and Enable Firewalld on CentOS 7

Dịch vụ Hosting Vps giá rẻ

VPS Việt Nam giá rẻ, cấu hình mạnh, ổn định. Được đặt tại Datacenter FPT. Giá chỉ từ 50k cùng nhiều phần quà hấp dẫn Nâng cấp dễ dàng, không tốn thêm phí Cam kết hoàn tiền ngay nếu không hài lòng . Đăng Ký : vps giá rẻ Ngay.
Follow Me
profile
In this article, we discuss how to start and enable firewalld. It is highly recommended that you have a firewall protecting your server.
Pre-Flight Check
  • These instructions are intended specifically for enabling and starting Firewalld CentOS 7.
  • I’ll be working from a Liquid Web Self Managed CentOS 7 server, and I’ll be logged in as root.
Enable Firewalld

To enable firewalld, run the following command as root:

systemctl enable firewalld

Start Firewalld

To start firewalld, run the following command as root:

systemctl start firewalld

Check the Status of Firewalld

To check the status of firewalld, run the following command as root:

systemctl status firewalld