Chưa phân loại

Hướng Dẫn Cài Đặt Wowza Server

Dịch vụ Hosting Vps giá rẻ

VPS Việt Nam giá rẻ, cấu hình mạnh, ổn định. Được đặt tại Datacenter FPT. Giá chỉ từ 50k cùng nhiều phần quà hấp dẫn Nâng cấp dễ dàng, không tốn thêm phí Cam kết hoàn tiền ngay nếu không hài lòng . Đăng Ký : vps giá rẻ Ngay.
Follow Me
profile

Giới thiệu
Trong bài Hướng Dẫn Cài Đặt Wowza Server này mình sẽ giới thiệu với các bạn phần mềm Wowza Streaming Server. Bài viết sẽ hướng dẫn cài đặt trên hệ điều hành CentOS. Streaming là một lĩnh vực vô cùng quan trọng mới xuất hiện gần đây, nó cung cấp cho người dùng trải nghiệm trực quan chi tiết bằng hình ảnh video online. Có rất nhiều ứng dụng giải quyết vấn đề này nhưng Wowza Streaming Server là một trong những ứng dụng có rất nhiều tính năng mạnh và hữu ích cho mọi người dùng trong thực tế hiện nay với rất nhiều công ty và tập đoàn sử dụng trong hơn 150 quốc gia trên thế giới.

I CÀI ĐẶT JAVA
Trước tiên cần phải tải bản cài đặt Java mới nhất (có thể khác lúc bạn đọc bài này) jdk-7u5-linux-x64 hoặc jre-7u5-linux-x64 về từ trang http://www.java.com/en/download/manual.jsp .
Sau đó move bản cài đặt này vào thư mục nào đó (/tmp) rồi cấp quyền thực thi cho nó và tiến hành cài đặt.

Cấp quyền thực thi

chmod +x jdk-7u5-linux-x64.bin
Sau đó cài đặt:
 sh jdk-7u5-linux-x64.bin

Làm theo hướng dẫn của chương trình (cứ nhấn Space bar khi thấy hiện lên Agreement). Sau khi cài đặt xong cần thiết lập path cho Java bằng cách mở tập tin /etc/profile và thêm các dòng sau vào cuối cùng:

export JAVA_HOME=/home/jdk_1.7.0_05
 export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
 export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/jre/lib:$JAVA_HOME/lib:$JAVA_HOME/lib/tools.jar

Trong đoạn mã trên, thư mục cài của mình là /home/ jdk_1.7.0_05. Sau đó bạn có thể gõ thử lệnh sau để test xem Java đã chạy được chưa:
#java –version

Nếu hiện lên thông báo:
java version “1.7.0_05”
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_05-b06)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23.1-b03, mixed mode)
… thì tức là Java đã sẵn sàng trên server của bạn.

II. MỞ PORT FIREWALL

Mặc định iptables trên CentOS chặn hết port nên nhiều ứng dụng không chạy được. Để mở port khi cần thiết các bạn mở file /etc/sysconfig/iptables và thêm vào các rules cần thiết.

Tất cả các rules phải thêm vào sau dòng:
 -A RH-Firewall-1-INPUT -j REJECT –reject-with icmp-host-prohibited

Ví dụ để mở port cho Wowza Media Server thêm vào:
 -A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m tcp –dport 1935 -j ACCEPT
 -A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m tcp –dport 8086 -j ACCEPT
 -A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m tcp –dport 8084:8089 -j ACCEPT
 -A RH-Firewall-1-INPUT -p udp -m udp –dport 6970:9999 -j ACCEPT
Sau đó restart lại iptables:

 #service iptables restart

III. CÀI ĐẶT WOWZA SERVER

1. Cài đặt Wowza
Đầu tiên phải đăng ký license dùng thử 30 ngày tại website www.wowza.com sau đó load version mới nhất về sử dụng, thời điểm hiện tại là Wowza Streaming Engine 4.3. Tương tự như Java chúng ta cũng chép đến một thư mục nào đó rồi cấp quyền thực thi cho file cài đặt và tiến hành cài đặt.

# cd /usr/local/

# chmod +x WowzaStreamingEngine-4.3.0-linux-x64-installer.run
 # sh WowzaStreamingEngine-4.3.0-linux-x64-installer.run
Làm theo hướng dẫn sẽ cài đặt thành công Wowza Streaming Engine 4.3mặc định khi cài xong thì Wowza Streaming Engine 4.3 sẽ nằm trong thư mục /usr/local/Wowza Streaming Engine 4.3 chúng ta di chuyển đến /usr/local/ Wowza Streaming Engine 4.3/conf sau đó khởi động Wowza.
 Sauk hi cài đặt thì Wowza Streaming Server sẽ có hai ứng dụng như sau:
 – Wowza Streaming Engine: dùng để chạy các ứng dụng streaming server phục vụ yêu cầu client.
 – Wowza Streaming Engine Manager: dùng để quản lý Wowza Streaming Engine như tạo các ứng dụng cấu hình hệ thống, tối ưu hệ thống và cấu hình một số thông số khác cho Wowza.
 Nếu bạn chạy bằng tay thì câu lệnh khởi động của nó sẽ như sau
 # /etc/init.d/WowzaStreamingEngine start
 # systemctl start WowzaStreamingEngine

Lúc này sẽ được nhắc điền serial number sau khi điền xong thì Wowza sẽ chạy.
Kiểm tra lại xem Wowza Streaming Engine đã chạy tốt chưa bằng cách vào trình duyệt gõ địa chỉ http://[wowza-ip-address]:1935

Nếu Wowza Streaming Engine đã chạy tốt thì chúng ta tiếp tục khởi động Wowza Streaming Engine Manager, cũng tương tự như Wowza Streaming Engine chúng ta khỏi động bằng lệnh
 # /etc/init.d/WowzaStreamingEngineManager start
 # systemctl start WowzaStreamingEngineManager

 Mở Wowza Streaming Engine Manager bằng cách mở trình duyệt truy cập vào địa chỉ http://[wowza-ip-address]:8088/enginemanager
Chú ý: bạn có thể dùng phiên bản mới nhất của các trình duyệt để truy cập Wowza Streaming Engine Manager, Wowza đề nghị dùng version mới nhất của Chrome để truy cập Wowza Streaming Engine Manager
 Mặc định Wowza Streaming Engine Manager được cấu hình chỉ được truy cập từ localhost, để cấu hình lại cho Wowza Streaming Engine Manager có thể truy cập từ xa bạn có thể làm như sau, mởi file [install-dir]/conf/Server.xml them IP Wowza server muốn remote vào
 <RESTInterface>
 <IPWhitelist>[client-ip-address]</IPWhitelist>
 </RESTInterface>
 Khi login vào Wowza Streaming Engine Manager bạn cần add server và port vào là xong. Sauk hi login vào các bạn có thể test các cấu hình cơ bản có sẵn trên Wowza Streaming Engine.

Tham khảo: http://www.wowza.com/forums/content.php?217-How-to-install-and-configure-Wowza-Streaming-Engine

2. Nâng cấp Wowza
Trước khi nâng cấp Wowza thì cần backup các thư mục cấu hình của ứng dụng và cả Wowza sau đó chạy lệnh bên dưới để gỡ bỏ Wowza ra. Bước tiếp theo là cài đặt như ban đầu, rồi copy các file cấu hình lại là xong.

# rpm –e WowzaMediaServer-3.5.0

VI. CẤU HÌNH

A. Các khái niệm cơ bản:
On Demand: phát file media có cho phép Play, Stop, Pause, kéo qua khi file đang hát
Live: có nghĩa là phát trực tiếp file mà không cho phép can thiệp gì vào, khi chúng ta vào website file đang phát đến đâu thì sẽ xem từ đó trở đi mà thôi.

B. Cấu hình On Demand:
1. Bước 1:
– Vào thư mục /usr/local/WowzaMediaServer-xxx/applications tạo một thư mục ví dụ abc
2. Bước 2:
– Vào thư mục /usr/local/WowzaMediaServer-xxx/conf/ cũng tạo thư mục abc sau đó copy tập tin Application.xml từ thư mục /usr/local/WowzaMediaServer-xxx/conf vào thư mục /usr/local/WowzaMediaServer-xxx/conf/abc
– Mở tập tin và điều chỉnh dòng <StorageDir>/media/1clickfm</StorageDir> thành đường dẫn tương ứng chứa các file media.

3. Bước 3:
– Tạo một trang test để kiểm tra cấu hình vừa thiết lập hoặc có thể vào http://www.longtailvideo.com/players/jw-flv-player/ để download Flash player về test thử. Mở file readme.html lên và sửa lại thông số streamer theo địa chỉ phù họp là xong. Cuối cùng đổi tên thành index.html
– Upload các file index.html countdown.js player.swf jwplayer.js lên web server rồi test.

C. Cấu hình live stream có hỗ trợ các thiết bị của Apple:
Trước hết cần đọc kỹ link sau: http://www.wowza.com/forums/content.php?304
Khi viết tài liệu này Wowza đã nâng cấp lên version 4.3 rồi

– Tương tự như cấu hình on demand chúng ta cũng vào thư mục /usr/local/WowzaMediaServer-xxx/applications tạo một thư mục ví dụ live
– Vào thư mục /usr/local/WowzaMediaServer-xxx/conf/ cũng tạo thư mục live sau đó copy tập tin Application.xml từ thư mục /usr/local/WowzaMediaServer-xxx/conf vào thư mục /usr/local/WowzaMediaServer-xxx/conf/abc