Khuyến nghị đầu tư: Bitcoin (BTC)

Đây là một chiến dịch đầu tư ngắn hạn( lướt sóng). Giá bật lên từ đường xu hướng tăng. Đường RSI xác nhận việc đảo chiều giá. Các nhà đầu tư có thể đặt mua ở mức giá 14.700 USDT và cắt lỗ ở mức giá 14.000 USDT. Mục tiêu lợi nhuận là 15.400 USDT và có thể lên tới là 16.000 USDT. Nếu bạn không sử dụng Margin (vốn vay) thì bạn nên đầu tư 10% trong tổng số tiền mặt của bạn để mua nó.

 

Giá Coin: BTC/ USDT

Giá mua vào : 14.700 USDT

Cắt lỗ : 14.000 USDT

Target: 15.400 USDT đến  16.000 USDT

Người viết: Disclaimer