Khuyến nghị đầu tư: Dogecoin

Cặp Dogecoin / Bitcoin đưa ra đợt tăng vào ngày 24 tháng 12 năm 2017 khi nó đã vượt qua ngưỡng kháng cự là 0.0000005. Động lực mà nó vận chuyển rất mạnh mẽ đến mức nó đã tăng gấp đôi giá trị của nó trong khoảng hai tuần. Vào ngày 7 tháng 1 năm 2018, thị trường đã lên đến mức 0.00000114. Tuy nhiên, ở mức giá này, thị trường đang ở trong vùng vượt mua cực đoan. Các nhà đầu tư mua vào cổ phiếu tại 0.0000005 đã có cơ hội kiếm lời.

Khi bắt đầu bán, thị trường đã phá vỡ dưới 0.000001 vào ngày 8 tháng 1. Giá tiếp tục giảm cho đến ngày 2 tháng 2 khi thị trường đã đi xuống thấp như 0.00000035. Ở mức giá đó, bò đực đổ vào và đưa thị trường quay về mức 0.00000051. Hành động giá vào ngày đó có thể đã báo hiệu sự kết thúc của sự điều chỉnh.

Phân tích kỹ thuật cho thấy thị trường đang tạo ra một thiết lập thấp hơn thiết lập ở mức hỗ trợ 0.00000050. Hành động giá vào ngày 2 tháng 2 đã tạo ra một cái nến búa to lớn cho thấy sự hiện diện của người mua trong khu vực này. Thêm vào đó, khối lượng tăng lên 1.003 bitcoins vào ngày hôm đó, khi khối lượng trung bình hàng ngày khoảng 200 bitcoins. Điều này cho thấy thị trường đã đầu hàng.

Chiến lược là chờ thị trường ổn định ở mức 0.00000050. Nếu những con bò bảo vệ mức độ này, thị trường có thể sẽ khởi động lại mức tăng lên đến 0.00000100. Toàn bộ quá trình có thể mất hai tháng.

Biểu đồ dựa trên sàn Poloniex


Hiện tại, cặp Dogecoin / Bitcoin đang giao dịch tại 0.00000051 trên Poloniex .