Khuyến nghị đầu tư: Modum / Ethereum (MOD / ETH)

Cặp Modum / Ethereum (MOD / ETH) đã bật lên những tín hiệu lạc quan khi chạm ngưỡng kháng cự 0,006 vào ngày 30 tháng 12 năm 2017. Động lực của đợt bứt phá mạnh đến mức 0,0133 trong cùng một ngày. Ở mức giá này, thị trường nằm ở vùng cực mua quá mức. Đã tăng trưởng hơn 120% trong 24 giờ, các cầu thủ phá vỡ đã thu lợi nhuận.

Đối mặt với áp lực bán, MOD / ETH giảm xuống 0.005842 vào ngày 6 tháng 1 năm 2018. Các nhà phân tích phía dưới cảm nhận rằng mức giá cao hơn đã được đặt đúng vị trí nên họ đã mua vào. Trong khi thị trường đã bật lên, nó tạo ra mức thấp hơn 0,01199 vào ngày 8 tháng 1. Thiết lập giảm giá đã đẩy thị trường đi xuống. Nó tạo ra một loạt các mức thấp và thấp hơn cho đến các sự kiện gần đây.

Phân tích kỹ thuật cho thấy Modum / Ethereum dường như chạm đáy tại mức hỗ trợ 0.003. Vào ngày 25 tháng 2, thị trường đã xuống mức thấp 0,003087. Điều này đã đóng góp vào khối lượng của hơn 300.000 đơn vị modum, trong khi trung bình hàng ngày là khoảng 116.000. Kể từ đó, khối lượng đã giảm, điều này có thể cho thấy người bán đang mất dần quyền bán ở mức giá này.

Chiến lược là mua càng gần mức hỗ trợ 0.003 càng tốt. Nếu bò tăng bảo vệ lãnh thổ này, thị trường có thể sẽ củng cố ở mức này trước khi leo tới mục tiêu 0,006. Quá trình này có thể mất hơn một tháng.

Biểu đồ hàng ngày của Modum / Ethereum trên Binance

Khi viết bài này, cặp Modum / Ethereum đang giao dịch tại 0.003043 trên Binance .

Khuyến nghị đầu tư: MOD / ETH
Giá mua: 0.003 ETH
Stop Loss: 0.0027 ETH
Target:  0.006 ETH

Theo: onet.vn/Hacked