Khuyến nghị đầu tư : Monaco (MCO)

Thị trường đã cố gắng vượt qua đám mây và xác nhận xu hướng đảo chiều. Bây giờ chúng ta có một sự thoái lui tới đường xu hướng tăng. Thị trường đã hình thành đỉnh cao mới có thể được sử dụng để đặt các đơn đặt hàng chờ mua. Nếu giá phá vỡ mức này, nó sẽ là một sự khẳng định rằng thị trường sẽ bắt đầu một xu hướng tăng mới. Đường DMI xác nhận điều kiện thị trường xu hướng và sức mạnh của tăng trưởng. Đó là một cơ hội mua tốt.

Tín hiệu giao dịch dựa trên biểu đồ sàn Bittrex
Khuyến nghị đầu tư: MCO/BTC
Giá mua: 0.0014 BTC
Giá cắt lỗ: 0.0009 BTC
Target ngắn hạn: 0.002 BTC
Target dài hạn: 0.0056 BTC
Nhà phần tích:Disclaimer