Khuyến nghị đầu tư: OmiseGo (OMG)

Đây là một giao dịch ngắn hạn. Giá đã hồi phục từ vùng hỗ trợ được hình thành bởi SMA50, đường xu hướng tăng và mức hỗ trợ 20.00. Đường RSI xác nhận việc đảo chiều giá. Đường MACD hỗ trợ xu hướng đi lên.


Tín hiệu giao dịch dựa trên biêu đồ Bitfinex

Khuyến nghị đầu tư: OMG/USD

Giá mua: 23.2 USD

Giá cắt lỗi: 19.5 USD

Giá chốt lời (Target): 26 -30 USD
Nếu Nhà đầu tư không sử dụng Margin( vốn vay) thì bạn có thể đầu tư 10% trong số tiền mặt của bạn để đầu tư.

Nhà phân tích: Disclaimer