Khuyến nghị đầu tư: OMNI/BTC

Cặp Omni / Bitcoin đã không thể tăng giá vào ngày 6 tháng 7 năm 2017 khi nó tạo ra mức thấp hơn ở mức 0.0253. Xu hướng giảm đã được xác nhận khi thị trường phá ngưỡng hỗ trợ 0.02 vào ngày 11 tháng 7, gây ra mô hình đảo chiều giảm và đảo chiều. Sau đó, nó tạo ra một loạt các mức thấp và thấp hơn cho đến khi nó chạm đáy tại 0,00241466 vào ngày 2 tháng 11. Thị trường mất 87,93% giá trị trong vòng bốn tháng sau khi đảo chiều xu hướng của nó.

Tuy nhiên, nó đã nhanh chóng thiết lập vùng hỗ trợ mạnh tại 0.0025 sau khi chạm đáy. Nó củng cố ở mức hỗ trợ đó trong một tháng cho đến khi nó phá vỡ ngưỡng kháng cự tại 0,0045 vào ngày 21 tháng 12. Giá đã có thể tăng cao đến mức 0,0087 trước khi các cổ phiếu phá vỡ ngưỡng này và các nhà đầu tư chậm chạp cuối cùng cũng nhảy vào để kiếm lợi nhuận. .

Phân tích kỹ thuật cho thấy thị trường đang tạo ra một mức tăng cao hơn thiết lập tại 0,0045. Điều quan trọng cần lưu ý là sự gia tăng thiên về khối lượng vào ngày 27 tháng 1. Trung bình hàng ngày khối lượng bitcoin cho thị trường này khoảng 20 BTC, nhưng vào ngày 27 tháng 1, khối lượng tăng vọt lên 676,16 BTC. Đây là một dấu hiệu đáng khích lệ vì có nghĩa là nhiều người tham gia đang nắm giữ các vị trí khoảng 0,0045.

Chiến lược là mua càng gần 0.0045 càng tốt. Nếu cổ phiếu của nhà đầu tư này bảo vệ mức này, thị trường sẽ cố gắng phá vỡ ngưỡng kháng cự tại 0,009 trong một tháng.

Biểu đồ giá dựa trên sàn Poloniex

Giá hiện tại khi chúng tôi gửi khuyến nghị là 0.00469721

Theo hacked