Khuyến nghị đầu tư: Peercoin/BTC

Cặp Peercoin / Bitcoin quay đầu giảm điểm vào ngày 18 tháng 5 năm 2017 khi nó chạm mức thấp 0.00131044. Xu hướng giảm đã được xác nhận khi nó đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 0.0008 vào ngày 25 tháng 5. Từ đó, thị trường đã tạo ra một loạt các mức thấp hơn và thấp hơn khi nó phá vỡ một mức hỗ trợ khác. Các cặp chỉ ổn định vào ngày 2 tháng 11 khi nó thiết lập hỗ trợ tại 0.000165.

Thị trường củng cố ở mức đó trong khoảng một tháng. Vào ngày 12 tháng 12, đợt kiểm tra lại hỗ trợ thành công tại 0.000165 đã báo hiệu sự kết thúc của thời kỳ hợp nhất. Thị trường đã tăng vọt lên mức 0.00069461 vào ngày 13 tháng 1. Các nhà chọn lọc dưới cùng đã khai thác thị trường tăng nhanh khi họ kiếm lợi nhuận. Đứng trước áp lực bán mạnh, thị trường đã quay lại mức 0.00042 vào ngày 17 tháng 1. Ngưỡng tạm tạm thời là thời điểm bạn đặt lệnh mua.

Phân tích kỹ thuật cho thấy thị trường đang tạo ra một mức cao hơn tăng thiết lập tại 0.00043. Khối lượng đã bị thiếu máu trong hai tuần qua cho thấy người bán hàng đang mất đạn dược. Điều này có thể cho thấy rằng thời kỳ hợp nhất gần như lên.

Chiến lược là mua càng gần 0.00043 càng tốt. Nếu mức hỗ trợ này được giữ vững, thị trường sẽ có khả năng đi ngang hướng kháng cự 0.0006 trong một tháng.

Biểu đồ giá dựa trên sàn Poloniex 
Ở thời điểm hiện tại Peercoin / Bitcoin đang giao dịch ở mức 0.00045 trên Poloniex

Theo hacked.com