Khuyến nghị đầu tư: Primecoin ( XPM)

Sau khi phá vỡ ngưỡng kháng cự 0.00006 BTC vào ngày 22 tháng 3 năm 2017, Primecoin Coin chỉ cần hai tháng để tạo ra mức cao nhất mọi thời đại là 0.00034869 BTC. Thị trường đã tăng trong một tháng, cho đến khi nó bắt đầu cắt giảm vào ngày 28 tháng 6 sau khi không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 0.00032 BTC. Khi thị trường bị bán tháo , áp lực áp đảo người mua và cuối cùng, ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 0.00025 BTC đã phá vỡ vào ngày 1 tháng 7.

Thị trường đã trở nên cực kỳ xấu đi vào thời điểm này. Nó giảm xuống đến mức giá 0.000017 BTC vào ngày 15 tháng 10, . Một đợt tăng mạnh đã được ghi nhận vào ngày 25 tháng 12 để đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ đen tối.

Phân tích kỹ thuật cho thấy Primecoin đã tạo ra một mẫu đảo chiều tăng điểm dựa trên sự phá vỡ thành công ngưỡng kháng cự tại 0.00006 BTC. Thị trường đang đe dọa đưa ra mức kháng cự đó kể từ ngày 25 tháng 12.

Trong đợt đầu tư này. Các nhà đầu tư mua vào với mức giá càng gần 0.000044 BTC càng tốt.  Sự tụt giá gần đây cho phép thị trường có cơ hội tốt hơn để thành công trong việc vượt mức giá 0.00006 BTC trong nỗ lực tiếp theo của nó

Khi viết bài này Primecoin đang giao dịch với mức giá  0.00004700 BTC trên Poloniex .

Nhà phân tích: Disclaimer