Khuyến nghị đầu tư: Ripple (XRP)

Đây là một khuyến nghị đầu tư ngắn hạn dựa trên sự phân kỳ tăng. Giá có thể bật lên từ vùng hỗ trợ được hình thành bởi mức hỗ trợ 1.00 và 0.85. Đường RSI xác nhận việc đảo chiều giá. Các đường MACD hỗ trợ xu hướng tăng. DMI cho thấy những con gấu không mạnh như bây giờ và chúng ta có thể mở các giao dịch dài.

Tín hiệu giao dịch dựa trên biểu đồ Poloniex
Khuyến nghị đầu tư: XRP/USDT
Giá mua: 0.85 USDT
Giá cắt lỗ: 0.70 USDT
Target ngắn hạn: 1.2 USDT
Target dài hạn: 1.5 USDT
Xin lưu ý, các thị trường hiện không ổn định, hãy sử dụng lệnh Stop loss. Nếu bạn không sử dụng margin, hãy đầu tư 5% tổng vốn tiền mặt hiện có của bạn.