Khuyến nghị đầu tư: Stellar (STR)

Giá đã giảm xuống vùng hỗ trợ được hình thành bởi mức hỗ trợ SMA100 và 0.50. Đường RSI tiến đến vùng quá bán và nó sẽ xác nhận sự đảo ngược giá. MACD histogram sẽ hỗ trợ cho xu hướng tăng. Vùng hỗ trợ này có thể là điểm khởi đầu tốt cho một đợt tăng điểm mới. Đường DMI vẫn xác nhận sức mạnh để mở thêm các giao dịch dài hạn, sẽ tốt hơn khi chờ đợi đường ADX bắt đầu giảm. Có lẽ chúng ta sẽ nhận được tín hiệu từ DMI, khi giá di chuyển trên đường xu hướng giảm. Đồng thời, sự bứt phá trên đường xu hướng giảm sẽ cho chúng ta một sự xác nhận bổ sung cho sự chuyển động đi lên.

Tín hiệu giao dịch dựa trên biểu đồ Poloniex

Khuyến nghị đầu tư: STR/USDT

Giá mua: 0.6 USDT

Giá cắt lỗ: 0.45 USDT

Giá chốt lời (Target): 0.75 -0.9 USDT

Nếu Nhà đầu tư không sử dụng Margin, hãy sử dụng 10% trong tổng số vốn của bạn.

Nhà phân tích: Disclaimer