Khuyến nghị đầu tư : Stellar (STR)

Khuyến nghị đầu tư này dựa trên sự phá vỡ đường xu hướng giảm, đang hướng đến đường xu hướng tăng. Vùng chính được hình thành ở mức 0.65 USDT trên đường SMA100, nếu đồ thị nằm trên vùng này, chúng ta có thể kỳ vọng sự tăng giá lên. Đây là một khuyến nghị đầu tư ngắn hạn. Còn về dài hạn thì tốt hơn chúng ta nên tiếp tục theo dõi nếu nó giảm xuống sâu nữa. Nếu bạn không sử dụng Margin (vốn vay) chúng tôi khuyến nghị sử dụng 10% tổng giá trị tiền mặt của bạn.

Tín hiệu giao dịch dựa trên biểu đồ Poloniex

Khuyến nghị đầu tư: STR/USDT 

Giá mua vào: 0.79 USDT

Giá cắt lỗ: 0.64 USDT

Giá chốt lời (Target): 0.9 USDT – 1 USDT

Nhà phân tích: Disclaimer