Làm thế nào để định giá một STO (Security Token)

Giá cả là một trong những yếu tố trung tâm của những cuộc tranh luận những vấn đề liên quan đến tiền điện tử. Những người hoài nghi về đồng tiền này cho rằng hầu hết tiền điện tử bị “kết tội lừa đảo” chỉ vì một yếu tố ảnh hưởng đến giá : Người dùng sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu để mua chúng? Câu hỏi về mô hình giá/ định giá phù hợp cho các tài sản crypto là một thách thức thú vị. Việc các token chứng khoán (security tokens) trở thành một lớp tài sản có liên quan mới trong không gian mật mã dường như đã mở ra một chiều hướng mới cho vấn đề này.

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá các security token

Làm thế nào để bạn tính được giá trị của các security token (STO) ? Sẽ không có một câu trả lời duy nhất cho câu hỏi đó. Cũng giống như chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản, chúng tôi sẽ có nhiều phương pháp thống kê mô hình định giá các security token. Tương tự, các lớp token chứng khoán khác nhau sẽ được định giá bằng các mô hình khác nhau. Việc định giá token chứng khoán cấp 1 đại diện cho hợp đồng thuê bất động sản, khác với token đại diện cho cổ phiếu trong một công ty tư nhân và khác với token đại diện cho một nhóm tài sản bất động sản. Mặc dù có vô số mô hình có thể được sử dụng để định giá security token nhưng hầu hết đều có các yếu tố chung giúp thiết lập khung cho bất kỳ phân tích định giá nào. Một cách đơn giản để phân tích khung này là chia các yếu tố đó thành hai loại: dựa trên nền tảng và dựa trên tài sản.


Các yếu tố định giá dựa trên nền tảng crypto

Cũng giống như token tiện ích, việc định giá token chứng khoán bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau liên quan đến bản chất của token. Ví dụ : số lượng token được cấp phép hoặc tần suất mà các token được giao dịch (vận tốc).

Các yếu tố định giá dựa trên tài sản

Khác với token tiện ích, việc định giá token chứng khoán bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các yếu tố thị trường ngoài chuỗi. Dưới đây là một số yếu tố liên quan nên được xem xét khi ước tính giá trị của một token chứng khoán.

Xác định giá trị tài sản cố định

Các security token đại diện cho các tài sản thay thế bị ảnh hưởng rất lớn bởi giá của tài sản cơ bản. Lấy ví dụ về một token đại diện cho cổ phiếu trong một công ty tư nhân, vì việc định giá của công ty tăng lên dẫn đến khả năng giá của token chứng khoán tương ứng cũng sẽ tăng lên.

Dòng tiền & Cổ tức

Nhiều security token đại diện cho tài sản tạo ra tiền mặt trong các công cụ nợ như cho thuê bất động sản. Những token này có khả năng thường xuyên phát hành cổ tức cho người nắm giữ token cũng là yếu tố cần được xem xét trong việc định giá. Các token phát hành cổ tức cao hơn có thể được định giá cao hơn các token khác với cổ tức thấp.

Rủi ro

Hãy tưởng tượng một token chứng khoán đại diện cho một nhóm cho thuê bất động sản. Có một rủi ro nội tại liên quan đến thực tế là một số người có thể không trả tiền hoặc mặc định cho thuê của họ. Tính toán định lượng rủi ro đó phải là yếu tố cần xem xét trong việc định giá các security token.

Tài sản thế chấp

Việc định giá security token không nhất thiết cần phải có mối tương quan tuyến tính với các nội dung cơ bản. Trong nhiều trường hợp, token chứng khoán có thể sử dụng các phương thức ký quỹ khác nhau để kiểm soát và ảnh hưởng đến việc định giá của nó. Ví dụ, một security token có thể đại diện cho một nhóm các hợp đồng cho thuê bất động sản từ các thị trường khác nhau sẽ được bảo hiểm cho nhau theo các điều kiện thị trường cụ thể.

Tính thanh khoản

Thanh khoản là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xác định giá trị các security token, bao gồm các mô hình thanh khoản như dự trữ token dòng tiền thừa,..

Các yếu tố khác

Có một số yếu tố khác có thể liên quan đến việc xác định giá trị chứng khoán. Mô hình thuế của lớp tài sản cơ bản, tiêu chí xếp hạng của cơ quan bên thứ ba hoặc mô hình bảo hiểm là những yếu tố cần được xem xét vì chúng chắc chắn có liên quan đến sản phẩm được chứng khoán hóa.

Xem thêm: Security Token Offering (STO) là gì?

 Làm thế nào để định giá một STO (Security Token)

CEO Binance Changpeng Zhao: Tại sao tôi không thích ICO gọi vốn quá nhiều tiền

Theo onet.vn/hackermoon