LedgerX ra mắt chỉ số “sợ hãi Bitcoin”

LedgerX đã đưa ra chỉ số biến động giá Bitcoin (volatility index)  (LXVX)  đầu tiên của mình.

LedgerX là một nhà quản lý tài sản tiền mã hóa được cấp phép bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC). Theo thông báo của LedgerX thì LXVX có công dụng:

LXVX kết hợp mức độ sợ hãi và không chắc chắn trong thị trường bitcoin, và do đó có thể được coi là “chỉ số sợ hãi bitcoin”, giống như cách VIX thường được các nhà bình luận thị trường gọi là chỉ số sợ hãi thị trường chứng khoán.

Theo thông cáo báo chí, công ty sẽ cấp dữ liệu cho LXVX từ sản phẩm tùy chọn Bitcoin mà họ đã cung cấp cho khách hàng của mình.

COO Juthica Chou của LedgerX đã nói rằng chỉ số mới có thể giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư theo dõi rủi ro. Chou cũng lưu ý rằng LXVX hiện đang giảm khoảng 20% ​​so với đầu năm.

Mặc dù LXVX không phải là một sản phẩm có thể giao dịch ngay bây giờ, nhưng nó là một trong những kế hoạch của công ty trong tương lai.

Như CoinVx đã báo cáo vào tháng 5 năm 2018, LedgerX đã ra mắt sản phẩm tiết kiệm Bitcoin được cấp phép CFTC đầu tiên.

Theo: onet.vn/Cointelegraph

Xem thêm: Liệu SEC có chấp nhận một ETF Bitcoin “ít biến động” không?