Blog

Logging into phpMyAdmin from Cloud Sites

When you create a website on Cloud Sites control panel using Linux technology, setting up a database for that site will use phpMyAdmin as the MariaDB database handler for your site. If you haven’t set up a database in Cloud Sites, see our article Creating a Database in Cloud Sites.

Our Knowlege Base takes on the installation of different programs onto many OS versions. Take a look into our Programming section to discover the many tutorials at hand.

    1. After logging into the Cloud Sites control panel, navigate to the Databases section.
  1. Open the database details by clicking on the database name you want to log into.
  2. Once the database details open, click the link listed in the Online Manager section of the database details.
  3. phpMyAdmin will open in a new window. Enter your username and password and click Go to log into phpMyAdmin.
  4. You are now logged into phpMyAdmin and can administrate your database.

Related posts

Người dân thờ ơ, chính quyền buông lỏng

admin

Trung Quốc phát triển loại rau trồng được trong nước mặn

admin

Linux / Unix: Generate A MD5 String

admin

Biến đổi khí hậu gây chết chóc và bệnh tật

admin

Đã có lời giải cho hạt neutrino 'ma quái'

admin

Thủ tục: Khai thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ

admin

Phát hiện hai hố đen đang sáp nhập trong vũ trụ

admin

Gây một cuộc “nội chiến” để tiêu diệt loài kiến

admin

Khủng long có nọc độc

admin

Leave a Comment