Malaysia: Phạt 10 triệu đô la và 10 năm tù cho các sàn Cryptocurrency hoạt động mà không có giấy phép

Vấn đề về quy định tài sản và tiền tệ kỹ thuật số đã trở thành trọng tâm khi Bộ trưởng Tài chính Lim Guan Eng Malaysia tuyên bố rằng Lệnh Phạt 10 triệu đô la và 10 năm tù cho các sàn Cryptocurrency hoạt động mà không có giấy phép sẽ được kích hoạt bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2019. Ngay sau đó, Ủy ban Chứng khoán (SC) đã đưa ra tuyên bố của riêng họ về vấn đề cung cấp công khai với các chi tiết khác.

Và bây giờ SC đã đưa ra một tuyên bố khác để giải quyết một loạt các truy vấn khác liên quan đến việc triển khai Dịch vụ và Thị trường vốn  2019.

Theo cơ quan quản lý, họ đã mời và tham gia với các nhà khai thác nền tảng tài sản kỹ thuật số hiện có, và các thỏa thuận đã được đưa ra để tạo thuận lợi cho hoạt động của các nền tảng này. Một thời gian ân hạn cũng sẽ được trao cho các nhà khai thác này để tuân thủ, cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2019.

Trong giai đoạn này, các sàn giao dịch tiền điện tử này có thể không chấp nhận các nhà đầu tư mới và sẽ chỉ được phép tạo điều kiện thuận lợi cho việc rút hoặc chuyển tài sản của khách hàng với sự hướng dẫn bằng văn bản của nhà đầu tư.

Các nhà điều hành nền tảng hiện tại không thành công hoặc không tham gia vào sự tham gia với SC vào ngày 17 tháng 1 năm 2019 nên liên hệ với SC trước ngày 25 tháng 1 năm 2019. Không làm như vậy có nghĩa là SC sẽ coi họ đang điều hành một thị trường vi phạm luật chứng khoán có thể dẫn đến 10 triệu đô la tiền phạt hoặc 10 năm tù giam.

Khi các hướng dẫn có liên quan đã được ban hành, các nhà khai thác nền tảng hiện tại sẽ được yêu cầu đăng ký với SC để được ủy quyền nếu họ có ý định hoạt động sau ngày 1 tháng 3. Các nhà khai thác triển vọng cũng có thể nộp đơn xin SC cho phép sau khi các hướng dẫn được ban hành. SC sẽ đánh giá tất cả các ứng dụng và sẽ chỉ ủy quyền cho các nhà khai thác thị trường đáp ứng các yêu cầu liên quan.

SC cũng bao gồm các dịch vụ ICO trong thông báo của họ; không ai có thể tiến hành ICO mà không có sự cho phép từ SC trước. Cơ quan quản lý cũng xác nhận rằng các hướng dẫn cho ICO sẽ được ban hành vào cuối quý 1 năm 2019. Cuối cùng, SC đã ra lệnh cho các ICO đang diễn ra ngừng mọi hoạt động và trả lại tất cả tiền hoặc tài sản thu được từ các nhà đầu tư.

Trong khi đó, Ủy ban chứng khoán Thái Lan đang tích cực như là một trong những quốc gia dẫn đầu về thị trường tiền điện tử tại Châu Á.

Xem thêm: Sàn giao dịch chứng khoán Thái Lan chính thức xin cấp phép giao dịch Cryptocurrency

Theo: onet.vn/Fintechnews.my