Mt Gox xả gần 40.000 BTC trên tổng số 200.000 BTC

Khoảng 400 triệu USD tiền crypto được người ủy thác phá sản của sàn Mt Gox bán ra trong vài tháng qua.

Chi tiết giao dịch được Nobuaki Kobayashi công bố vào ngày 7 tháng 3, tiết lộ rằng số tiền 42.988.044.343 yen – tương đương với 405 triệu USD đã được giao dịch. Theo báo cáo của chủ nợ, người được ủy thác đã thanh khoản 35.841,00701 BTC và 34.008,00701 Bitcoincash

Kobayashi giải thích rằng
“Sau khi tham khảo ý kiến của Tòa án, tôi cho là cần thiết và hợp lý khi phải bán 1 lượng BTC và BCC nào đó tại thời điểm này để đảm bảo một lượng tiền nhất định phân phối cho các nguồn lực. Do đó, tôi đã bán số BTC và BCC nói trên ở mức giá cao nhất có thể tại thời điểm đó.”

Thật vậy, số tiền đó khớp với số tiền yêu cầu Mt Gox bồi thường, khi sự kiện bị sụp đổ vào năm 2014 và tuyên bố phá sản. Hàng trăm triệu USD Bitcoin đã bị mất vào thời điểm đó, mặc dù 200.000 BTC đã được khôi phục lại sau nỗ lực cứu vãn. Sự sụp đổ của sàn giao dịch này đã gây ra một phản ứng toàn cầu về luật pháp, bao gồm cả Nhật Bản, và giám đốc Mark Karrpeles bị buộc tội tham nhũng, thao tũng dữ liệu vào năm ngoái.

Đáng chú ý là, các ví tiền liên kết với ủy thác Mt Gox đã thu hồi được một khoản đáng kể trong khoảng thời gian từ tháng 12 tới tháng 2 – cũng chính là khoảng thời gian số crypto kể trên được bán – bao gồm 18.000 BTC giao dịch vào ngày 5 tháng 2. Theo báo cáo trước đó của Coindesk, ngày hôm đó chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ trên tất cả các thị trường crypto, đẩy giá uống khoảng 50% so với mức đỉnh đầu năm 2018.

Theo báo cáo của Kobayashi, việc thanh lý bổ sung có thể tiếp diễn, trong khi chờ đợi sự chấp thuận của tòa án về phá sản.

“Tôi có ý định tham khảo ý kiến của tòa án và quyết định sẽ tiếp tục bán BTC và BCC”

Như vậy, Kobayashi sở hữu 166.344,358 BTC, khoản tiền này tương đương với 1,7 tỷ USD vào thời điểm viết bài – và khoản tiền quy đổi từ Bitcoincash trị giá 197 triệu USD.

Nguồn: coindesk.com