Kinh Nghiệm

Nén và giải nén trong linux centos 6 centos 7 nén zip, tar.gz và tar.bz2.

1. Nén và giải nén file có đuôi .gz
1.1 Nén
gzip [tên file]
1.2 Giải nén
gunzip [tên file]
2. Gom và bung tập tin hoặc thư mục đuôi .tar
2.1 Gom
tar -cvf [tênfile.tar] [file1] [file2] ...
2.2 Bung
tar -xvf [file.tar]
2.3 Nén và Gom
tar -zcvf [file.tar.gz] file1 file2 ...
2.4 Giải nén và bung
tar -zxvf [file.tar.gz]
3. Giải nén file có đuôi .bz2
tar xjvf [file.tar.bz2]
Các định dạng khác :
ZIP
-Nén một thư mục, sử dụng:
zip -r folder.zip folder
-Giải nén, sử dụng:
unzip file.zip
TAR.GZ
-Nén một thư mục dạng .gz, sử dụng:
tar -zcf folder.tar.gz folder
-Giải nén, sử dụng:
tar -zxvf file.tar.gz
TAR.BZ2
-Nén một thư mục dạng .bz2, sử dụng:
tar -jcf folder.tar.bz2 folder
-Giải nén, sử dụng:
tar -jxvf file.tar.bz2

Related posts

Tôi có mail server không?

admin

Cách hủy tự động thanh toán Paypal ở các trang mua hàng

admin

Thủ thuật Verify TAX Google Adsense US mới nhất

admin

Plesk Onyx Web Host Edition Nulled/Crack

admin

Đăng ký Domain name/ Tên miền nghĩa là gì ?

admin

Tạo CSR: Apache (w / OpenSSL, MODSSL, hoặc ApacheSSL)

admin

Kiếm tiền online cực khủng với Plugrush (CPC, CPM, POP, Adult)

admin

Onet iDC tuyển dụng Thực tập kỹ thuật

admin

Những trang web rút gọn link kiếm tiền của Việt Nam uy tín nhất 2019

admin

Leave a Comment