Ngân hàng Canada công bố kết quả nghiên cứu về Blockchain

Ngân hàng Canada vừa công bố một nghiên cứu về “khả năng tương thích khích lệ” của công nghệ blockchain trong tuần này, phát hiện rằng việc xuất tiền gấp đôi (double spending) là một khả năng “không thực tế”.

Nghiên cứu mới của ngân hàng tập trung vào giao thức PoW cho công nghệ blockchain, mô hình hóa các hành vi của “thợ mỏ trung thực” và “thợ mỏ không trung thực”.

Các nhà nghiên cứu của ngân hàng Canada đã mô hình hóa một hệ thống để kiểm tra xem liệu một sổ cái kỹ thuật số như blockchain có miễn nhiễm với các loại “gian lận” như xuất tiền gấp đôi hay không, tức là khi người dùng sửa đổi các bản ghi trong sổ cái vì mục đích tư lợi.

Nghiên cứu viết rằng bước đổi mới chính của công nghệ sổ cái kỹ thuật số như blockchain là trao quyền cho người dùng trong hệ thống chịu trách nhiệm bảo vệ chính hệ thống đó. Đối với công nghệ blockchain, hệ thống này chấp thuận các giao dịch mới khi bản cập nhật được tất cả người dùng trong hệ thống tán thành.

Nghiên cứu kết luận rằng nếu một thợ mỏ kiểm soát nhiều hơn một nửa công suất tính toán, thì về giả thuyết thợ mỏ đó có thể thực hiện “cuộc tấn công 51%”.

“Về mặt lý thuyết, việc ‘lag’ xác nhận không còn kiểm soát các động cơ xuất tiền gấp đôi. Thợ mỏ không trung thực tạo ra một tỷ lệ nhận lớn hơn so với những thợ mỏ trung thực khác cộng lại […] và do đó luôn có thể gian lận bằng chiêu xuất tiền gấp đôi”.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng lưu ý:

“Những giả định này có xu hướng không thực tế, và trên thực tế người dùng thường có ít động cơ kinh tế để tiến hành một cuộc tấn công như vậy, đặc biệt khi lượng đầu tư năng lực điện toán của các thợ mỏ khác cũng rất lớn.”

James Chapman, giám đốc nghiên cứu cấp cao của bộ phận quản lý quỹ và ngân hàng của Ngân hàng Canada trước đây từng đặt nghi vấn về tính hiệu quả và bảo mật của công nghệ blockchain nếu sử dụng cho ngành ngân hàng.

Một nghiên cứu khác tiến hành bởi công ty tư vấn quản lý toàn cầu Bain & Company lại cho thấy việc triển khai công nghệ sổ cái phân tán như blockchain “có tiềm năng cách mạng hóa hoạt động giao dịch ngân hàng”.

Theo onet.vn/Cointelegraph.

Xem thêm: Sàn giao dịch Bitmex đóng tài khoản ở Mỹ và Quebec (Canada)