Ngân hàng Úc cấm giao dịch tiền mật mã bằng tiền vay thế chấp nhà

Ngân hàng Queensland của Úc tuyên bố cấm người dùng sử dụng khoản tiền thế chấp tài sản để mua tiền mã hóa.

Ngân hàng Queensland nối tiếp những tổ chức tài chính khác cấm sử dụng hạn mức tín dụng vay vốn để mua bán hoặc giao dịch tiền mã hóa dựa trên đầu cơ vay nợ. Ngân hàng cho biết nguyên nhân đưa ra lệnh cấm này là do nhận thấy rủi ro đầu tư cao. Dù giao dịch tiền mã hóa dựa trên vay nợ có thể sinh lời nhưng những quyết định đầu tư thiếu sáng suốt vẫn có thể dẫn đến trường hợp xấu.

Ngân hàng Queensland đang cập nhật các hợp đồng cho vay và cảnh báo người dùng rằng họ “không chấp nhận bất kỳ mục đích vay nợ nào có liên quan đến hoạt động mua lại hoặc sử dụng tiền mã hóa”.

Người vay có thể sử dụng tiền vay từ tài sản để mua tiền mật mã bằng các dịch vụ ngân hàng cung cấp cho tài sản thế chấp. Người vay cũng có thể dùng tiền nộp bổ sung trong tài khoản vay của họ và khoản bổ sung này thường vượt quá số tiền nộp tối thiểu bắt buộc. Đa số bên cho vay cung cấp dịch vụ cho vay với tài khoản vay thay đổi theo lãi suất và thường không tính phí nếu người dùng gửi yêu cầu sử dụng tiền trên mạng.

Việc thiết lập hạn mức tín dụng cũng là một cách phổ biến sử dụng các khoản vay để mua coin. Người vay có thể rút ra một khoản tiền vay thông qua vốn chủ sở hữu tài sản của mình như một ATM.

Một người môi giới thế chấp lâu năm cho biết các ngân hàng đang truy vấn và theo dõi tài khoản của người vay nợ nhằm cảnh báo họ về giao dịch tiền mã hóa và lịch sử chi tiền. Người này nói “các ngân hàng đang đặc biệt lo ngại vì Cục thuế Úc, Kho bạc Úc, Ngân hàng dự trữ Úc và AUSTRAC đang thu thập mọi thông tin liên quan đến tiền mã hóa”. Phần lớn ngân hàng tiếp tục tiến hành giám sát và điều chỉnh các khoản vay dính dáng đến tiền mật mã dù khẳng định họ không hỏi cung người vay rằng đã sử dụng tiền vay vào đâu.

Tháng trước, các chuyên gia về thuế của Úc xác nhận Cục thuế Úc (ATO) đang áp dụng những biện pháp nghiêm khắc đối với nhà đầu tư tiền mã hóa. Etax.com.eu cho biết Cục thuế đang nỗ lực đảm bảo tất cả nhà đầu tư tiền mã hóa tại Úc phải đóng đủ số thuế còn nợ và Cục sẽ “tăng cường công nghệ kết hợp dữ liệu” để làm được điều đó.

Vào tháng Tư, Chính phủ Úc tuyên bố các sàn giao dịch tiền mã hóa phải tuân theo bộ quy định phòng chống rửa tiền mới. Theo quy định mới này, các sàn giao dịch phải đăng ký hoạt động với cơ quan chức năng Úc cũng như thực hiện các thủ tục kiểm tra nhận dạng và báo cáo.

Theo onet.vn/Cointelegraph.

Binance đầu tư vào startup du lịch TravelbyBit