Phân tích và dự đoán giá 5 coin vốn hóa thị trường nhỏ: XRP, XLM, TRX, ADA, IOTA

Dưới đây là phần phân tích và dự đoán giá 5 coin mã hóa có vốn hóa thị trường nhỏ: XRP, Stellar, Tron, Cardano và IOTA.

1. Phân tích và dự đoán giá XRP:

Biểu đồ hàng tuần của XRP

Nhìn vào biểu đồ hàng tuần cho XRP cho thấy giá rất gần với khu vực hỗ trợ chính ở mức 0.30 đô la.

Giá đang giao dịch dưới mức trung bình động 7 và 21.

Giá đã cố gắng thoát khỏi ngưỡng kháng cự được cung cấp bởi đường MA 7 chu kỳ trong tuần cuối năm 2019 nhưng ngay lập tức bị đẩy lùi dẫn đến một cây nến Doji (mũi tên màu vàng).

Hầu như không có sự chuyển động nào trong chỉ số 8 tuần.

Hiện tại giá đang giao dịch ở mức 0.31 đô la.

Nếu vùng hỗ trợ 0.3 đô la không thể hỗ trợ giá, thì vùng tiếp theo sẽ được tìm thấy ở mức 0.16 – 0.18 đô la.

Biểu đồ 2 giờ XRP

Nhìn vào biểu đồ 2 giờ của XRP cung cấp thêm thông tin về đích đến của giá.

Chúng ta có thể thấy rằng giá đã cố gắng phá vỡ mức 0.125 đô la nhiều lần nhưng đều bị đẩy lùi.

Tuy nhiên, giá đang tạo ra sự phân kỳ tăng đáng kể trong cả hai chỉ báo RSI và MACD.

Dự đoán giá: Chúng tôi tin rằng trong tuần tới XRP sẽ phá vỡ ngưỡng kháng cự 0.125 đô la và hướng tới  mục tiêu 0.34 đô la

Phân tích và dự đoán giá của Stellar (XLM):

Biểu đồ logarit hàng tuần của Stellar (XLM)

Nhìn vào biểu đồ hàng tuần của Stellar ở dạng logarit cho thấy giá hiện đang giao dịch ở mức 0.1 đô la, tìm kiếm hỗ trợ tại đường trung bình động 200 chu kỳ.

Giá rất gần với khu vực hỗ trợ 0.7 đô la được hình thành bởi mức cao của năm 2017.

Giá hiện đang giao dịch dưới mức trung bình động 7, 21 và 50 chu kỳ và đám mây Ichimoku.

Chỉ số MACD đang giảm nhưng mất áp lực và dường như có khả năng tăng giá.

Biểu đồ 4 giờ của Stellar (XLM)

Nhìn vào biểu đồ 4 giờ cho Stellar để biết thêm thông tin về đích đến của giá.

Chúng ta có thể thấy rằng sau một thời gian dài phát triển phân kỳ tăng giá, giá đã thoát ra khỏi một nêm giảm dần và một sự thoái lui nhỏ xảy ra sau đó.

Dự đoán giá: Chúng tôi tin rằng trong tuần tới, giá sẽ hướng đến ngưỡng kháng cự 0.11 đô la, sau khi có thể xác nhận đường kháng cự.

Phân tích và dự đoán giá của Tron (TRX):

Biểu đồ hàng tuần của Tron (TRX)

Nhìn vào biểu đồ hàng tuần của TRX cho thấy giá đã vượt qua đường trung bình động 7 kỳ và hiện đang hướng đến vùng kháng cự 0.033 đô la trùng với đường MA 21 kỳ.

Hơn nữa, chỉ báo MACD đang đi lên với sức mạnh và gần như đã chuyển biến tích cực.

Biểu đồ 6 giờ của Tron (TRX)

Nhìn vào biểu đồ 6 giờ của TRX cho thấy giá đang tăng lên trong khi theo một đường hỗ trợ ổn định.

Không có sự phân kỳ giảm giá trong chỉ báo RSI cũng như MACD và cả hai đều đang tăng lên.

Dự đoán giá: Đưa ra thông tin này, chúng tôi tin rằng trong tuần tới giá sẽ hướng đến ngưỡng kháng cự 0.32 đô la sau khi có thể rút lại đường hỗ trợ.

Phân tích và dự đoán giá của Cardano (ADA):

Biểu đồ 3 ngày của Cardano (ADA)

Nhìn vào biểu đồ 3 ngày của ADA cho thấy giá vừa mới vượt qua MA 7 kỳ và đang giao dịch ở mức 0.042 đô la.

Giá vẫn dưới đường MA 21,50,200 và Đám mây Ichimoku.

Chỉ số MACD đang đi lên nhưng vẫn chưa tích cực và dường như đang mất sức mạnh.

Biểu đồ 4 giờ của Cardano (ADA)

Nhìn vào biểu đồ 4 giờ của ADA cho thấy sau khi giảm từ 0.54 đô la, giá không thể phá vỡ mức 0.5 và rơi trở lại đường hỗ trợ.

Không có sự phân kỳ tăng hoặc giảm phát triển.

Dự đoán giá: Chúng tôi tin rằng trong tuần tới, giá sẽ bị phá vỡ khỏi đường hỗ trợ và hướng đến vùng hỗ trợ ở mức 0.32- 0.34 đô la

Phân tích và dự đoán giá IOTA:

Biểu đồ hàng ngày của IOTA

Nhìn vào biểu đồ hàng ngày của IOTA cho thấy sau một thời gian phân kỳ tăng liên tục, giá đã cố gắng vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự được cung cấp bởi Đám mây Ichimoku và MA 50 chu kỳ ở mức 0.4 nhưng đã nhanh chóng quay trở lại.

Chỉ số MACD đang đi ngang và gần như đã sẵn sàng để thực hiện một đợt tăng giá.

Đám mây dự kiến ​​vào tháng Hai là tích cựcGiá hiện đang giao dịch ở mức 0.288 đô la.

Biểu đồ 4 giờ của IOTA

Nhìn vào biểu đồ 4 giờ cho IOTA cho thấy giá nằm ở khu vực hỗ trợ nhỏ là 0.27- 0.29 đô la.

Có sự phân kỳ tăng đáng kể đang phát triển trong chỉ báo RSI và MACD.

Dự đoán giá: Chúng tôi tin rằng trong tuần tới, giá sẽ vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự màu đỏ và hướng đến mức kháng cự tương ứng là 0.33 và 0.35 đô la.

Dự đoán coin tăng nhiều nhất:

Sau khi phân tích kỹ biểu đồ giá, chúng tôi tin rằng hai coin tăng nhiều nhất trong tuần tới sẽ là TRX và IOTA.

Theo onet.vn/Blokt

Xem thêm:

Giá Bitcoin và altcoin 27/01: Bitcoin trượt xuống dưới mức 3,600 đô la, thị trường tiền mã hóa xanh đỏ lẫn lộn

Phân tích kỹ thuật ngày 26/01: Bitcoin, Ripple, Ethereum, Bitcoin Cash, EOS, Stellar, Litecoin, Tron, Bitcoin SV, Cardano