SEC đệ trình nhiều sửa đổi liên quan tới các Bitcoin ETF

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa mới đệ trình một bản sửa đổi về sự thay đổi quy tắc để niêm yết và giao dịch cổ phiếu của GraniteShares Bitcoin ETF và GraniteShares Short Bitcoin ETF. Bản sửa đổi đã được đệ trình vào 20:00 UTC ngày 04/10/2018.

Trong một tài liệu riêng biệt , SEC đã viết rằng lệnh từ chối đề xuất liên quan đến GraniteShares Bitcoin ETF và GraniteShares Bitcoin Short ETF (SR-CboeBZX2018-001) sẽ vẫn có hiệu lực trong khi chờ xem xét của Ủy ban.

SEC đã ra lệnh rằng trước ngày 26/10/2018, các bên quan tâm có thể gửi ý kiến ủng hộ hoặc phản đối các GraniteShares ETF.

“Theo đó, SẮC LỆNH ĐÃ ĐƯỢC ĐƯA RA, tuân theo Quy tắc hành động 431 của Ủy ban. Theo đó, bất kỳ bên nào hoặc cá nhân nào cũng có thể gửi tuyên bố ủng hộ hoặc phản đối. Hành động được thực hiện theo thẩm quyền được ủy quyền”.

Các đề xuất Bitcoin ETF của GraniteShares đã được Cboe BZX Exchange đệ trình vào ngày 05/01/2018, sau đó SEC đã hoãn quyết định ban đầu của họ. Vào ngày 22/08/2018, SEC đã ban hành lệnh từ chối các ETF, nhưng ngày hôm sau lại tuyên bố rằng “sẽ xem xét lại quyết định này”.

Quyết định cuối cùng từ SEC về GraniteShares ETF dự kiến ​​sẽ được đưa ra sau ngày 26/10/2018.

Cập nhật – ngày 04/10/2018 – 21:16 giờ UTC

SEC đã phát hành thêm một sửa đổi liên quan đến Direxion Daily Bitcoin Shares: 

https://www.sec.gov/rules/sro/nysearca/2018/34-84370.pdf

SEC đã phát hành thêm một sửa đổi liên quan đến ProShares Bitcoin ETF và
ProFares Bitcoin Short ETF:

https://www.sec.gov/rules/sro/nysearca/2018/34-84369.pdf

Cả hai sửa đổi đều tương tự với bản sửa đổi của GraniteShares. Một quyết định dự kiến ​​có thể sẽ được đưa ra sau ngày 26/10/2018. Các bên quan tâm có thể gửi ý kiến ủng hộ hoặc phản đối trước thời hạn này.

Xem thêm: Tác động của Cung và Cầu lên giá Bitcoin

Xem thêm: Top 6 trang web chuyên cập nhật các sự kiện về Tiền mã hóa

Theo: onet.vn/blokt