Chúng ta không nên ‘chạy đua để bắt kịp’ với Fintech, theo Ủy viên CFTC

Một ủy viên mới tại một cơ quan quản lý Mỹ, Ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ hạn (CFTC) đã liên tục kêu gọi quản lý fintech – bao […]

Read More