Thuế thu nhập cá nhân khi nhận di sản thừa kế ?

>> ​Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:  

 

Trả lời:

Khoản 4 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định trường hợp thừa kế giữa cha mẹ nuôi và con nuôi được miễn thuế.

Theo Điều 72 Luật Hôn nhân và gia đình 2000 quy định việc nhận con nuôi phải được đăng ký và vào sổ hộ tịch.

Do đó nếu việc vợ chồng bạn nhận con nuôi đã đăng ký và vào sổ hộ tịch thì khi để lại thừa kế bất động sản cho các con nuôi thì các con nuôi sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân nhưng nếu chưa làm thủ tục đăng ký và vào sổ hộ tịch thì khi nhận di sản của bạn, các con nuôi vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

 Các văn bản liên quan:

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ;

Luật Hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 ;

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

PHÒNG KẾ TOÁN – onet.vn ;

————————————————-

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật về thuế;
2.Tư vấn đăng ký chất lượng hàng hóa;
3. Dịch vụ kê khai báo cáo thuế hàng tháng;
4. Kế toán thuế cho doanh nghiệp mới thành lập;
5. Tư vấn pháp luật thương mại quốc tế và thuế;
6. Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên;
7. Dịch vụ kế toán thuế thường xuyên cho doanh nghiệp;
8. Luật sư tư vấn pháp luật Tài Chính, Thuế và Ngân Hàng;
]]>