Tiền ảo là gì ?

Chúng ta vẫn hàng ngày nghe về tiền ảo, tiền điện tử, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số Bitcoin, vậy làm sao để phân biệt chúng, và cách gọi như thế nào là chính xác nhất. CoinVx sẽ phân biệt cho các bạn sau định nghĩa dưới đây:

 Tiền ảo là gì

Tiền ảo là một loại tiền kỹ thuật số chỉ có sẵn ở dạng điện tử và không ở dạng vật lý. Nó được lưu trữ và giao dịch chỉ thông qua phần mềm được chỉ định, ứng dụng di động hoặc máy tính hoặc qua ví kỹ thuật số chuyên dụng và các giao dịch xảy ra qua Internet hoặc qua các mạng chuyên dụng an toàn. Tiền ảo được coi là một tập hợp con của nhóm tiền kỹ thuật số, cũng bao gồm tiền điện tử.

Định nghĩa về Tiền ảo

Tiền ảo có thể được định nghĩa là một đại diện điện tử của giá trị tiền tệ có thể được phát hành, quản lý và kiểm soát bởi các nhà phát hành tư nhân, nhà phát triển hoặc tổ chức sáng lập. Các loại tiền ảo như vậy thường được thể hiện dưới dạng token và có thể vẫn không được kiểm soát mà không có đấu thầu hợp pháp. Không giống như tiền thông thường, nó dựa vào một hệ thống ủy thác và có thể không được phát hành bởi một ngân hàng trung ương hoặc cơ quan quản lý ngân hàng khác. Do thiếu một cơ quan quản lý tập trung, các loại tiền ảo như vậy dễ bị dao động trong định giá của chúng. Họ lấy được giá trị của họ dựa trên cơ chế cơ bản, như khai thác trong các trường hợp tiền điện tử hoặc sự hỗ trợ của tài sản cơ bản.

Thuật ngữ Tiền ảo có từ đâu?

Thuật ngữ này ra đời vào khoảng năm 2012, khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) định nghĩa tiền ảo để phân loại các loại tiền kỹ thuật số trong một môi trường không được kiểm soát, được phát triển và kiểm soát bởi các nhà phát triển của nó và được sử dụng làm phương thức thanh toán giữa các thành viên của một cộng đồng ảo cụ thể .

Cùng với việc sử dụng bởi công chúng, một loại tiền ảo có thể bị hạn chế sử dụng và nó chỉ có thể được lưu hành giữa các thành viên của một cộng đồng trực tuyến cụ thể hoặc một nhóm người dùng ảo giao dịch trực tuyến trên các mạng chuyên dụng. Tiền ảo hầu hết được sử dụng để thanh toán ngang hàng và đang tìm cách sử dụng ngày càng tăng để mua hàng hóa và dịch vụ.

Sự khác biệt giữa các loại tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa, tiền ảo và tiền điện tử

Tiền kỹ thuật số là superset tổng thể bao gồm tiền ảo, tiền mã hóa và tiền điện tử.

So với một loại tiền ảo, một loại tiền kỹ thuật số bao gồm một nhóm lớn hơn đại diện cho tài sản tiền tệ ở dạng kỹ thuật số. Tiền kỹ thuật số có thể được quy định hoặc không được kiểm soát. Trong trường hợp trước đây, nó có thể được quy đổi thành một loại tiền pháp định (tiền fiat) – nghĩa là, một ngân hàng trung ương của một quốc gia có thể phát hành một hình thức kỹ thuật số của ghi chú tiền tệ fiat của mình. Mặt khác, một loại tiền ảo thường không được kiểm soát và do đó tạo thành một loại tiền kỹ thuật số.

Các loại tiền điện tử như BitcoinEthereum được coi là một phần của nhóm tiền ảo. Một loại tiền điện tử sử dụng công nghệ mã hóa giúp giữ cho các giao dịch an toàn và xác thực, đồng thời cũng giúp quản lý và kiểm soát việc tạo ra các đơn vị tiền tệ mới. Các loại tiền điện tử như vậy tồn tại và được giao dịch trên các mạng dựa trên blockchain chuyên dụng mở cửa cho công chúng. Bất cứ ai cũng có thể tham gia và bắt đầu giao dịch bằng tiền điện tử.

Tại Việt Nam, trên các phương tiện truyền thông xã hội đang lẫn lộn giữa việc gọi Bitcoin là tiền ảo, tiền kỹ thuật số, tiền điện tử hay tiền mã hóa. Theo Wikipedia thì họ định nghĩa Bitcoin là Tiền mã hóa, vì đây là một đồng tiền được mã hóa bằng công nghệ blockchain (Crypto currency). Tiền điện tử, tiền kỹ thuật số là (digital currency) . Tiền ảo là ( virtual currency ).

Xem thêm: Ngân hàng BIDV khuyến nghị nên gọi Bitcoin là Tiền kỹ thuật số chứ không phải là Tiền ảo

Phân biệt cách gọi Tiền ảo và Tiền kỹ thuật số

CoinVx