[Tin mới nhận] G20 đã họp và đồng thuận với Cryptocurrency 100%

Đề xuất về ngành công nghiệp crypto, tài sản crypto và các pháp lý về blockchain

Đồng ý về ban hành pháp lý đối với việc sử dụng và sở hữu crypto.
Đồng ý minh bạch và hiệu quả của Quản trị Công khai thông qua việc sử dụng Blockchain
Đồng ý suy nghĩ độc lập như là quy định của một quốc gia mà chúng ta muốn có trong ngành công nghiệp sáng tạo này
Đồng ý feedback xây dựng và phản biện đa ngành
Đồng ý xây dựng bản KYC dựa trên nền tảng có lý cho các Brocker, sàn giao dịch
Đồng ý phát triển kỹ năng của chính phủ trong việc truy xuất nguồn gốc
Đồng ý sử dụng crypto như là một phương pháp thanh toán hiệu quả
Đồng ý thông qua công nghệ cho cộng đồng và nâng cao năng suất
Đồng ý xem xét các điều luật hiện hành và xem xét nó phù hợp hay cần điều chỉnh
Đồng ý đa dạng crypto, cách thức sử dụng và công nghệ
Đồng ý cho ngân hàng và thị trường vốn trở nên các thành phần năng động của thị trường tài sản crypto
Đồng ý phát triển thị trường tài chính mới cho tài sản crypto
Đồn ý thông qua Blockchain như là chứng nhận số và chứng nhận bất biến
Đồng ý phát triển điều luật riêng cho từng dự án mới

Không đồng ý về giả định tội phạm
Không đồng ý về việc dập tắt quy trình hay các nhà kinh doanh quy trình phản tác dụng
Không đồng ý bám theo các đề nghị mù quáng của các quốc gia dẫn đầu và các tổ chức quốc tế
Không đồng ý cải cách thu thuế
Không đồng ý ngăn cản các giao dịch bí mật giữa các cá nhân
Khong đồng ý giám sát phòng ngừa các cá nhân
Không đồng ý thu thuế crypto khi sử dụng như là một phương pháp thanh toán
Không đồng ý làm sợ hãi cư dân và các quốc gia
Không đồng ý các điều luật khó hiểu
Không đồng ý đối xử mọi thứ giống với các định nghĩa mơ hồ
Không đồng ý theo đuổi và ngừng các tài khoản liên kết với doanh nghiệp crypto hoặc cá nhân
Không đồng ý yêu cầu giống nhau với các thị trường truyền thống
Không đồng ý mô hình kém hiệ quả không phù hợp với các mô hình kinh tế kỹ thuật số
Không đồng ý ngăn cản các điều luật cho các khu vực mới

Tin liên quan: G20 bác bỏ lời kêu gọi thiết lập hành lang pháp lý cho crypto

Quốc Thái – onet.vn.vn