Tư vấn thủ tục khai thuế tiêu thụ đặc biệt

 

+ Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

 

+ Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.

– Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý NNT hoặc qua hệ thống bưu chính

 

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai thuế TTĐB, mẫu số 01/TTĐB

+ Bảng kê hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB, mẫu số 01-1/TTĐB

+ Bảng kê thuế TTĐB được khấu trừ, mẫu số 01-2/TTĐB (nếu không có phát sinh thì không phải khai)

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 – Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế

 – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

 – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế quản lý trực tiếp

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết

 – Lệ phí (nếu có):

 – Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

+Tờ khai thuế TTĐB

+ Bảng kê hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB

+ Bảng kê thuế TTĐB được khấu trừ (nếu có)

 – Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

 – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 +    Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

+    Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

+    Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.
PHÒNG KẾ TOÁN – onet.vn ;

—————————————————–
THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật về thuế;
2.Tư vấn đăng ký chất lượng hàng hóa;
3. Dịch vụ kê khai báo cáo thuế hàng tháng;
4. Kế toán thuế cho doanh nghiệp mới thành lập;
5. Tư vấn pháp luật thương mại quốc tế và thuế;
6. Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên;
7. Dịch vụ kế toán thuế thường xuyên cho doanh nghiệp;
8. Luật sư tư vấn pháp luật Tài Chính, Thuế và Ngân Hàng;
]]>