Tư vấn thủ tục nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp điền các thông tin theo mẫu để và nộp tại Chi Cục thuế: nơi doanh nghiệp đặt trụ sở:
Tải mẫu tờ khai thuê môn bài Sau đó tiến hành nộp tiền tại Kho bạc nhà nước theo mẫu Sau:
Tải mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Hiện nay, onet.vn ; đang cung cấp dịch vụ nộp thuế môn bài, kê khai quyết toán thuế, đặt in hóa đơn VAT lần đầu cho doanh nghiệp và các vấn đề pháp lý khác cho doanh nghiệp. Quý khách hàng có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật thuế

 

]]>