Kinh Nghiệm

Upgrade MariaDB 5.5 to MariaDB 10.1.12 plesk centos 7

B1 :
vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo
B2 :
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos7-amd64
gpgkey = https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck = 1
B3 :
yum upgrade

Related posts

Hướng dẫn cài đặt Https/ssl miễn phí Let’s Encrypt trong cPanel Hosting Onet iDC

admin

Onet IDC bảo trì hệ thống và quy hoạch Network

admin

Onet iDC tuyển dụng Thực tập kỹ thuật

admin

Hướng dẫn cài đặt KVM và tạo máy ảo trên Ubuntu

admin

Cách thức kiếm tiền với Freelancer.com như thế nào?

admin

Onet iDc tuyển dụng Nhân viên Tư vấn dịch vụ thiết kế website

admin

Ý nghĩa của tên miền .Com, .Net, và .Org?

admin

Thay đổi email quản trị WordPress

admin

12 Bước SEO Top Video Youtube Hướng dẫn SEO Top Video Youtube

admin

Leave a Comment